Informace pro organizátory

Tři pilíře spolupráce

Zapojené akce jsou nezávislé a každý organizátor je zcela odpovědný za realizaci své akce. Propojující platforma Festival svobody stojí na třech základní funkcích:

1. Koordinace

Spojení akcí v ucelený program uvnitř měst i napříč republikou, vzájemné informování, obsahová a časová koordinace aktivit a programu

2. Komunikace

Reklamní kampaň Festivalu svobody, PR a mediální servis pro zapojené akce, velká tisková konference, vizuální propojení (logem), webová prezentace, mobilní aplikace

3. Společné jednání / aktivity

Základem je společné memorandum,  společně ale organizujeme i další aktivity jako např. kampaň Nevolíš zaplatíš! nebo happening Tři Špejle

Pravidla zapojení k platformě Festivalu svobody

Festival svobody (dále FS) je otevřené uskupení nezávislých občanských iniciativ a organizací pořádající akce k výročí 17. listopadu. Naším cílem je propojovat společnost, a proto v rámci platformy platí princip nadstranickosti. Akce v rámci FS by tak měly být co možná nejotevřenější občanům bez ohledu na jejich politické přesvědčení a udržet si maximální nezávislost a kredibilitu. Tento dokument proto vytyčuje základní pravidla pro zapojené akce. 

A) Věříme, že se shodneme na základních hodnotách a principech, na kterých je FS postaven a které chceme společně prosazovat. Připojením k FS se pořadatel přihlašuje k těmto hodnotám a principům:

 1. podpora občanské společnosti
 2. otevírání a podpora konstruktivní diskuze
 3. důstojnost a morální zásadovost
 4. Festival svobody JE: otevřený, plný naděje, jednoznačný, vzdušný, bystrý, laskavý
 5. Festival svobody NENÍ: samolibý, negativní, protestní, názorově vyhraněný, vlezlý, pouze historickou vzpomínkou

B) Abychom předešli zneužívání platformy FS k prosazování zájmů jiných než uvedených výše, pořadatelem akce nesmí být:

 1. politická strana či aktivní politik využívající akci k propagaci své strany nebo programu své strany
 2. obec, město, kraj a další orgány státní správy
 3. komerční společnosti pořádající akci za účelem zisku či zviditelnění značky 

C) Sepsali jsme pravidla a doporučení pro pořadatele vycházející ze zkušeností, které jsme nasbírali při pořádání FS:

 1. Nedoporučujeme, aby na akcích vystupovali aktivní politici a v žádném případě pořadatel nesmí pozvat politika, který propaguje ideologie potlačující lidská práva. 
 2. Pořadatel nesmí v rámci akce propagovat konkrétní politické strany či politické proudy a je zodpovědný za to, že ani žádný z pozvaných vystupujících nebude propagovat konkrétní politické strany a proudy.
 3. Akce nesmí být financovány politickými stranami, aktivními politiky a žádnými subjekty, které se prokazatelně podíleli či podílí na korupci.

Pořadatelé Festivalu svobody mají právo odmítnout přihlášenou iniciativu, organizaci nebo jednotlivce, pokud se domnívají, že nesplňuje výše uvedená pravidla.