Program pro střední školy v Praze

Dali jste dohromady studentský tým a rozhodli jste se na své škole uspořádat vlastní festival svobody? Zdarma si můžete objednat program z naší nabídky, kterou jsme připravili ve spolupráci s neziskovými organizacemi i jednotlivci.

Vzhledem k pozdnímu termínu už nelze zajistit program s lektory.

Historie, 17. listopad

> 17. november v sviatkovom kalendári v Čechách a na Slovensku. (prednáška v slovenskom jazyku)

Ako si pripomíname 17. november po roku 1989? Čo znamenala pripomienka 17. novembra pre občanov po rozdelení spoločného štátu? Prečo si pripomíname tento deň pod názvom „Deň boja za slobodu a demokraciu“? Počas prednášky sa oboznámite s významom štátneho sviatku pripomínajúceho dve novembrové udalosti 20. storočia a dozviete sa viac o politických obštrukciách pri jeho prijímaní do sviatkového kalendára.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 60 minut
Přednášející: Petra Švardová
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 13 let a výše
Dostupné v: Praha a okolí

> Podoby a proměny studené války: První, Druhý, Třetí svět (workshop+diskuze)

Studenou válku jsme si zvykli vnímat jako stabilní mezinárodní systém tvořený dvěma supervelmocemi, které si rozdělily svět. Šlo však o globální uspořádání, které se dynamicky proměňovalo, protože druhá světová válka nebyla uzavřena mírovou smlouvou. Chybějící všestranně akceptovaná pravidla a vlna modernizace, která druhou světovou válku následovala, daly základ emancipaci dřívější světové periferie, která od 60. let 20. století začala sebevědomě vstupovat do mezinárodních vztahů s vlastní představou o podobě světa a jeho správném fungování. Přednáška postihne s přihlédnutím k roli Československa hlavní mezníky a trendy této proměny a načrtne její dnešní důsledky.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 60 minut
Přednášející: Dr. Daniela Kolenovská
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše
Dostupné v: Praha, Jablonec nad Nisou, Tanvald, Železný Brod, Turnov, Liberec a okolí měst

> Setkání s disidentkou Jaroslavou Šiktanovou (beseda)

Povídání o tom, jak probíhal 17. listopad a události před ním i potom.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 60 minut
Přednášející: Jaroslava Šiktanová
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše, kapacita neomezena

> Setkání s disidentkou Kamilou Bendovou (beseda)

Paní Bendová nabízí k výběru studentům několik témat – Události 17. listopad u 1989, Příběh Charty 77 – zápas Davida s Goliášem, VONS (Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných) a pražský proces a Co znamená totalita.

Paní Bendová je vdova po Václavu Bendovi, signatáři, dvakrát mluvčím Charty 77 a zakládajícím členem VONS, tudíž všechny události nejen zažila, ale na základě dokumentů i nastudovala.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 60 minut
Přednášející: Kamila Bendová
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše, kapacita neomezena
Cena: případné cestovní náklady

> Vyhnání Němců a obtížné hledání domova v českém pohraničí (přednáška s diskusí)

Nucené vysídlení naprosté většiny německy mluvícího obyvatelstva patří dodnes ke klíčovým symbolickým místům našich novodobých dějin. Mnozí od něj odvozují současnou českou identitu, kterou definují čistě etnicky. Jiní je považují za největší tragédii českého 20. století, protože jsme se ochudili o miliony šikovných spoluobčanů a ponechali část naší země bez svědomitých hospodářů. V přednášce se zaměřím zejména na obtížné osvojování si kdysi Němci obývaných krajů novými obyvateli, kteří přišli z českého vnitrozemí nebo z cizích zemí.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 60-90 minut
Přednášející: Doc. Matěj Spurný
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 14 let a výše
Dostupné v: Praha a Středočeský kraj

> Občanská společnost na cestě ke svobodě (1969-1989)

Přednáška připomene a vysvětlí činnost a program povolených a zakázaných organizací v době normalizace. Připomene cíle oficiálních režimních oslav 1. májů, dnů osvobození, výročí „vítězného“ února 1948 aj. a zároveň upozorní na formy perzekuce (zatýkání, výslechy na Státní bezpečnosti, věznění) vůči lidem, kteří s komunistickým režimem nesouhlasili či proti němu otevřeně vystupovali. Zdůrazněna bude role a význam Charty 77 a jejích představitelů – zejména Václava Havla – v rámci disentního hnutí 70. a 80. let. Vysvětlen bude význam a úloha občanských iniciativ na konci 80. let, které společně se studenty a s řadou kulturních a veřejných osobností přispěly v listopadu 1989 k pádu komunismu v tehdejším Československu.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 45-50 minut
Přednášející: Jiří Kocián
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 15 let a výše

> Na cestě k sametové revoluci – 17. listopad 1989 (přednáška s diskusí)

Pokojná studentská manifestace 17. listopadu 1989 v Praze se stala příslovečným spouštěčem revolučních dějů. Vysokoškolští studenti bezprostředně po brutálním policejním zásahu kontaktovali intelektuály, umělce, divadelní a filmové herce a v návalu rozhořčení vytvářeli první aktivní ohniska občanské nespokojenosti. Zrodilo se stávkové hnutí a posléze Občanské fórum a Veřejnost proti násilí, jako dvě významné programové platformy sametové revoluce. Přednáška připomene i důležité události, které symbolizovaly na konci 80. let minulého století rostoucí občanský odpor vůči komunistickému režimu ještě před 17. listpadem 1989. Zároveň bude připomenut i průběh následujících listopadových a prosincových dnů 1989 a úloha jejich hlavních protagonistů, které vedly k definitivnímu pádu komunismu a návratu svobody a demokracie do tehdejšího Československa.

Dostupné termíny: termíny vyšerpány
Délka aktivity: 45-50 minut
Přednášející: Jiří Kocián
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 15 let a výše

> Význam výročí. Rušná ulica pred Novembrom 1989. (prednáška v slovenskom jazyku)

Zoznámte sa s udalosťami na uliciach a námestiach, ktoré predchádzali 17. novembru! V rokoch 1988 – 89 si ľudia pripomínali výročia, ktoré komunistický režim zámerne ignoroval. Tiché spomienky na výročia Palachovho týždňa, srpnovej okupácie alebo vzniku Československa boli násilne potlačené a stali sa prejavom odporu verejnosti proti vládnucemu režimu. Prednáška priblíži Nežnú revolúciu v roku 1989 ako chronologickú súčasť po sebe nasledujúcich výročí, v ktorej si 17. novembra študenti pripomínali represívne udalosti v roku 1939. Cieľom prednášky je pochopenie významu výročia a jeho silného mobilizačného prvku počas významných historických udalostiach.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 60 minut
Přednášející: Petra Švardová
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 13 let a výše
Dostupné v: Praha a okolí

> Čo sa stalo s Leninom, Gottwaldom, Zápotockým? Osudy sôch a pomníkov po roku 1989. (prednáška v slovenskom jazyku)

Nežná revolúcia priniesla nielen pád komunizmu, ale aj premenu verejného priestoru. Súčasťou tohto procesu bolo aj odstraňovania pomníkov a sôch oslavujúcich bývalý režim a jeho predstaviteľov. Kam zmizli nechcené sochy a čo sa s nimi stalo? Skončili na smetisku, v múzeu alebo boli predané? Prednáška priblíži rôzne osudy odstránených sôch v Československu po roku 1989.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 60 minut
Přednášející: Petra Švardová
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 13 let a výše
Dostupné v: Praha a okolí

> Studená válka (přednáška s diskuzí)

Spolupráce velmocí z doby antihitlerovské koalice se vinou řady faktorů nepřenesla do poválečného období, ale naopak se během necelých tří let svět rozdělil do dvou bloků, jež proti sobě v následujících čtyřech desetiletích na mnoha polích a různými formami soupeřily. Přednáška nastíní hlavní peripetie konfliktu a nabídne možné odpovědi na klíčové otázky vztahující se k tomuto období, plnému zvratů a dramatických událostí: 1) proč ke studené válce došlo; 2) proč trvala tak dlouho a přitom nepřerostla ve válku „horkou“; 3) jaké procesy vedly k ukončení studené války a jaké je její dědictví.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 90 minut
Přednášející: Doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 13 let a výše
Dostupné v: Praha a okolí

> Beseda o romské historii a kultuře (beseda)

Učili jste se někdy o romské spisovatelce Teře Fabiánové? Víte, že romština má 8 pádů nebo kolik Romů se vrátilo z koncentračního tábora v Osvětimi? Mnohé průzkumy ukazují, že vztah mezi Romy a majoritou je dlouhodobě na bodu mrazu. Skupina romských studentů středních a vysokých škol se snaží besedami a diskuzí se svými neromskými spolužáky bourat zažité stereotypy a nedostatek povědomí o tom, jak bohatá je romská kultura a historie a také, co předcházelo současné situaci ve společnosti.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 2 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: Romea, o.p.s.
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše, 30 - 60 studentů

> Procházka, která skončila převratem! (beseda)

Den, kdy se pohnuly ledy. Jak jsme s kamarády vyrazili na povolenou demonstraci, kterou organizoval svaz mládeže a od které jsme si moc neslibovali, protože už jsme chodili i na demonstrace organizované disidentem. Nakonec z toho byl masakr, stávka, převrat.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 75 minut
Přednášející: Marek Wollner
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše, kapacita neomezena

> Kolik stojí čest (hra)

Hra „Kolik stojí čest“ pro jednotlivce z období 50. až 80. let. Fiktivní příběh, ve kterém se každý sám za sebe rozhoduje a tak postupuje hrou dále. Poskytujeme hru ke stažení – jednotlivé listy je potřeba vytisknout a rozmístit po území (škole, parku, městě) – následně každý jednotlive prochází hrou sám. Na závěr je vhodná společná reflexe. Nabízíme konzultace ve fázi přípravy hry. Mělo by být v silách žáků hru připravit a zrealizovat.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 2 vyučovací hodiny (hra), 1 vyučovací hodina (reflexe)
Pořádající instituce: Skautský Institut
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše

> Lidový soud (hra)

Zážitková hra Lidový soud pro dospívající o tom, zda dokážeme rozeznat ohrožení demokracie a jakou roli hraje svoboda projevu na internetu.Hra vyžaduje přípravu – tisk, notebook a projektor, fotoaparát. Za účasti 4 zástupců Skautského institutu dokážeme provést až 3 realizace hry (pro 3 třídní kolektivy) – v případě vyššího zájmu můžeme zvážit možnosti – například více realizací na jedné škole apod. Škola/studenti mohou zrealizovat hru i na vlastní pěst podle metodického popisu.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 90 - 135 minut
Pořádající instituce: Skautksý Institut
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše, 15 - 30 studentů

> Musela být sametová revoluce sametová? (přednáška s diskusí)

Sametová revoluce v roce 1989 byla nenásilnou změnou režimu a obešla se bez obětí na lidských životech. Je však málo známou skutečností, že československá armáda v listopadu 89 připravovala brutální ozbrojený zásah proti tehdejším protestům. Co se dělo v době sametové revoluce v armádě? Jak se tento zásah připravoval a proč se nakonec neuskutečnil? Kdo patřil mezi nejaktivnější strůjce ozbrojeného zásahu? Co tito lidé dělají dnes a jakým způsobem ovlivňují současný politický vývoj u nás? 

O těchto tématech mohou studenti debatovat s Václavem Němcem, docentem filosofie na FF UK v Praze, který je přímým svědkem tehdejších událostí.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 2 vyučovací hodiny
Přednášející: Václav Němec
Místo konání: ve vaší škole či na jiném vhodném místě (dle domluvy)
Cílová skupina: 12 let a výše, 15- 90 studentů

> Virtuální prohlídka tzv. cikánského tábora v Letech u Písku (workshop)

Interaktivní virtuální prohlídka tzv. cikánského tábora v Letech u Písku pod vedením lektora. Tábor, který se stal přestupní stanicí protektorátních Romů do Osvětimi, byl otevřen 2. srpna 1942. Byly v něm vězněny i ženy, děti, staří i nemocní lidé, a to na dobu neomezenou.  Za dobu jeho existence (srpen 1942 – srpen 1943) prošlo táborem zhruba 1 300 osob, čtvrtina z nich zde zahynula.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 2 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: Romea, o.p.s.
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše, max. 30 studentů

> Moderní historie (workshop)

Co to byla sametová revoluce? Jak k ní došlo, co jí předcházelo? Co byly ideály revoluce? Jak je vnímají mladí lidé dnes? K dizpozici budou texty Václava Havla. Téma by mělo být zpracováno studenty za pomoci KVH.

Doporučujeme zúčastnit se i workshopu Každý může změnit svět, který na tento workshop navazuje.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 2 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: Knihovna Václava Havla
Místo konání: Knihovna Václava Havla
Cílová skupina: 14 let a výše, max. 60 studentů

Občanská angažovanost

> „Kdo a proč zastupuje mladé lidi z Česka v OSN? Studentky o jejich práci v New Yorku, fungování OSN a o tom, jak se můžete zapojit i vy. “ (workshop)

Jaké je to být diplomatem v OSN? Jak se přihlásit do Programu mladých delegátů? Workshop o fungování a roli OSN v mezinárodním, národním a individuálním kontextu. Jaká je role mladých lidí v naplňování Agendy 2030? Jaké světové problémy odráží cíle udržitelného rozvoje (SDGs) a jaká nabízí lokální řešení?

Dostupné termíny: 13.-18.11.
Délka aktivity: 60 minut
Pořádající instituce: Program mladých delegátů do OSN
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 15-30 studentů

> Občanská společnost před rokem 1989: Spontánnost versus mocenský řád (přednáška s diskusí)

Přednáška se zaměří na důvody a podoby napětí mezi občanskými pokusy o spontánní nepolitické i politické sebeorganizování a mocenským požadavkem na kontrolovanou aktivitu, dohlíženou vždy některými složkami KSČ, případně jinými institucemi

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 1 vyučovací hodina
Přednášející: Dr. Jaroslav Cuhra
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše, kapacita neomezena

> Co nám Evropská unie dala a co nám vzala – jak komunikovat o EU? (workshop)

Jedním z hlavních cílů naší země po revoluci byl tzv. návrat do Evropy – zařadit se mezi západní, demokratické země. K tomu měl dopomoci právě vstup do Evropské unie. Byť má členství v této organizaci obrovský podíl na tom, kam jsme se po revoluci dostali, je na ni v dnešních dnech pohlíženo mnoha lidmi spíše skepticky. Cílem workshopu je představit interaktivní formou mladým lidem fungování EU, rozproudit debatu a vyřešit otázku toho, jak kriticky přemýšlet, komunikovat a informovat ohledně EU.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 2 -3 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: EUROPEUM
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 14 let a výše, 15 - 30 studentů

> Jak uspořádat benefiční akci?

Pomoc druhým je nedílnou součástí fungující občanské společnosti. Vydejte se na dobro-družství, které kromě zážitků mění svět k lepšímu. Vyzkoušejte si se spolužáky, jestli dokážete spolupracovat jako tým. Naučíme vás, jak pomáhat bez sbírání víček. Pomůžeme vám vymyslet, naplánovat a ideálně i zrealizovat dobročinnou akci. Workshop je součástí programu Dobro-druzi Nadace Via, do kterého se můžete také přihlásit.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 3 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: Nadace Via
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše, 10 - 30 studentů

> Co pro tebe znamená dobrovolnictví? (workshop)

Co pro tebe znamená dobrovolnictví? Věděl jsi, že dobrovolníkem můžeš být na druhé straně planety, ale také v České republice? Můžeš dobrovolničit rok, ale také pár hodin po práci. Můžeš chránit přírodu nebo třeba pomáhat lidem. Ač v zásadě nesobecká, představuje dobrovolnická činnost navíc možnost, jak se něco přiučit nebo někam vycestovat.

Workshop přibližuje účastníkům jaké možnosti dobrovolnictví mají, jaký to má dopad a jak dobrovolnictví pomáhá k utváření společensky odpovědných a aktivních občanů.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 2 vyučovací hodiny
Cílová skupina: 12 let a výše, max. 30 studentů

> Občanská angažovanost s humorem (workshop)

Sametové posvícení je satirický karnevalový průvod, který tematizuje nejrůznější aktuální společenské problémy. Každoročně slavíme svátek svobody a demokracie poukazováním na to, co podle nás nefunguje dobře a je třeba s tím něco dělat. Spojujeme proto různé neziskovky a občanské spolky se studenty, výtvarníky, hudebníky a performery, aby společně přetavili to, co je nejvíc pálí, do satirického výjevu, který na problém upozorní veřejnost neotřelou kreativní formou. Zapojit se může každý. Během workshopu, který bude spojovat diskusi, výtvarnou činnost a práci s textem, si vyzkoušíme, jak na to: vámi vybrané téma zkusíme společně pojmout a ztvárnit s nadsázkou a humorem. 

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 3 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: Iniciativa FÓR_UM, z.s.
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše, 10 - 20 studentů

Demokracie, politika, protikorupční témata

> Svoboda – a co s ní? (přednáška)

Svoboda je asi to hlavní, co jsme před 30 lety získali, ale dodnes není mnoha lidem jasné, v čem svoboda spočívá a jak s ní zacházet. Odtud plynou různé frustrace i společenské a politické trable.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 2 vyučovací hodiny
Přednášející: prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše, max. 100 studentů
Cena: cestovní náklady

> Understanding Europe (workshop)

Evropský parlament mládeže v ČR je studentská dobrovolnická organizace, která se již přes 20 let zabývá neformálním vzděláváním mladých lidí. V rámci kurzu Understanding Europe mají účastníci možnost získat znalosti o fungování Evropské unieprostřednictvím interaktivních metod a dialogu.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 4 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: Evropský parlament mládeže v ČR
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 30 studentů

> Rozhodni se! (workshop)

Už jste někdy měli k jídlu krysburger? Umíte se rozhodovat? A jak to udělat, když se má rozhodnout větší skupina a každý chce něco jiného? Simulace a návod na demokratické rozhodování ve skupině během 1 hodiny.

V případě zájmu je pořeba workshop objednat nejpozději do 15.října.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 60 minut
Pořádající instituce: Centrum pro demokratické učení
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše, max. 30 osob

> Jak mluvit s politiky, aneb lobbista nemusí být vždycky padouch (workshop)

Víte, co se stalo, když se zkřížili neandrtálci s Homo erectus? Vymřeli!” I takové překvapivé skutečnosti se můžeš dozvědět na schůzce s politikem. Svým politikům a političkám totiž můžeš napsat nebo je rovnou přijít navštívit do jejich regionální kanceláře. S trochou pomoci to zvládne každý. Lobbing má v Čechách sice špatné jméno, ale ten občanský je nedílnou součástí funkční demokracie. Dialog s politiky založený na faktech je jedním z nejúčinnějších a nejpřímějších způsobů, jak prosadit změnu.Workshop probíhá formou strukturovaného dialogu s dobrovolníkem Rekonstrukce státu doplněného o praktickou aktivitu. Dozvíš se, jak si sjednat schůzku s politikem, napíšeš si svůj první lobbingový e-mail a dojde i na vtipné historky ze zákulisí.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 2 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: Rekonstrukce státu
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 15 let a výše, 14 - 30 studentů

> Demokracie a korupce – rozbor aktuální kauzy (workshop)

Lektor popíše její vývoj a zapojení TI ČR do jejího řešení. Současně komentuje její pozadí (ukázky reálných mediálních výstupů, článků, reportáží apod.). Ptejte se ho, kritizujte, dělejte si jasno. Pointa: korupce vždy škodí demokracii a v některých podobách dokonce rozkládá samotný demokratický systém.

Workshop je frontální, dialogický, využívá konkrétní korupční kauzy sledované nebo řešené TI ČR a materiálů z médií

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 2 vyučovací hodiny
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše, max. 60 studentů

> Mediální manipulace (multimediální debata)

Lektor pustí ukázkové bloggerské video o jednom konkrétním problému týkajícím se manipulace s informacemi (fake news, info-laundering, trolling). Může dát studentům vybrat. Následuje společná rozprava. Po jejím vyčerpání se pouští další video a schéma se opakuje na novém tématu.

Seriál videoblogů obsahuje nejpalčivější problémy manipulace s informacemi.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 2 vyučovací hodiny
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše, max. 60 studentů

> Jak zachránit demokracii? (přednáška s diskusí)

Již 30 let žijeme v demokracii. Rozumíme však skutečně tomu, co je demokracie a na jakých základních principech a hodnotách stojí? Podařilo se u nás vybudovat plnohodnotný demokratický systém? Jaké jsou nejvážnější vady české demokracie? Není právě dnes demokracie u nás i jinde ve světě vážně ohrožena? Nedaří se demokracii ničit právě proto, že lidé nemají jasnou představu o tom, co je demokracie a jaké jsou její základní principy? Co se dá případně pro záchranu demokracie udělat?

O těchto tématech mohou studenti debatovat s Václavem Němcem, docentem filosofie na FF UK v Praze a občanským aktivistou.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 2 vyučovací hodiny
Přednášející: Václav Němec
Místo konání: ve vaší škole či na jiném vhodném místě (dle domluvy)
Cílová skupina: 14 let a výše, 15- 90 studentů

> Understanding Europe (workshop)

Evropský parlament mládeže v ČR je studentská dobrovolnická organizace, která se již přes 20 let zabývá neformálním vzděláváním mladých lidí. V rámci kurzu Understanding Europe mají účastníci možnost získat znalosti o fungování Evropské unie prostřednictvím interaktivních metod a dialogu.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 4 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: Evropský parlament mládeže v ČR
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 15 let a výše, +-30 studentů

Lidskoprávní, sociální, humanitární

> Migrace ve světě (workshop)

Během programu studenti interaktivní formou odhalí základní příčiny, důsledky i možná řešení migrace, a to na příkladech příběhů lidí z historie i současnosti. Získají základní informace o termínech v oblasti migrace, aktuální informace a také, kde hledat objektivní informace. Zamyslí se i nad tím, jaká pozitiva i negativa může tento proces přinášet jednotlivcům i státům samotným.

V rámci jednoho dne je možné uskutečnit workshop dle potřeby i vícekrát na jedné škole.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 2 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: ADRA
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 15 let a výše, max. 32 studentů

> Svoboda jen pro někoho? (přednáška s diskuzí)

Před 30 lety padla železná opona a tím pádem přišla i svoboda. Naš ústava říká, že občané České republiky jsou „odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů…“ Ale jsme opravdu všichni stejně svobodní, rovnoprávní? Pro gaye, lesby, bisexuály a trans lidi železná opona tak úplně nepadla. Dva muži nebo dvě ženy mají zakázáno vstupovat do manželství. Děti, které vychovávají, žijí v právní nejistotě a ze dne na den mohou například ztratit kontakt s jedním z rodičů. Co s tím můžeme udělat a proč bychom měli?

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 2 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: Jsme fér!
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 15 let a výše, 14 – 30 studentů

> Každý může změnit svět (workshop)

Jaká jsou moje lidská práva? A jaká práva mají lidé na druhém konci světa? Lidská práva není jenom prázdný pojem – inspirujte se československou historií a životním příběhem Václava Havla! Během workshopu si připomeneme, o jaká práva bojovali naši předci za doby komunismu, a budeme diskutovat o tom, jak bychom měli o lidská práva bojovat dnes. Workshop bude veden tak, aby zúčastnění studenti mohli následně sami na svých školách uspořádat podobný workshop pro své spolužáky.

Doporučujeme zúčastnit se i workshopu Moderní historie, který na tento workshop navazuje.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 2 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: Knihovna Václava Havla
Místo konání: Knihovna Václava Havla
Cílová skupina: 14 a výše, max. 60 studentů

> Ukončíme bezdomovectví TEĎ (workshop)

Je 30 let od revoluce a počet lidí v bytové nouzi stoupá. Jak můžeme bezdomovectví v České republice vyřešit? Je možné bezdomovectví ukončit? Workshop představí nástroje, prostřednictvím kterých se v blízkém i dalekém zahraničí daří řešit bezdomovectví jednotlivců i rodin a praxi, která se v posledních třech letech rozvíjí i u nás.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 2 vyučovací hodiny
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 14 a výše, 15 - 30 studentů

> Regiony v kontextu migrace (workshop)

Chcete se dozvědět něco víc o dnešní Sýrii zmítané válkou, Iráku či jeho sousedovi Íránu – regionu bájné Šeherezády. Lektor a akademik daného tématu vám přiblíží jak dnešní podobu migrace, tak některé arabské regiony za pomoci interaktivní mapy a srozumitelných encyklopedických, výkladových hesel. Účastníci jsou vedeni si sami v mapě hledat informace.

Varianty workshopu jsou Sýrie, Irák, Írán.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 2 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: Online encyklopedie migrace, z.s.
Místo konání: ve vaší škole - v učebně s diaprojektorem, či TV, v počítačové učebně, či tablety alespoň 1 x pro dva žáky
Cílová skupina: 1.-4. ročník SŠ, max. 30 studentů
Cena: Při včasné rezervaci je workshop zdarma. V jiném případě je cena 3 000,- + případné cestovné lektorů.

> Maraton psaní dopisů (workshop)

Největší lidskoprávní kampaň na světě, jejímž cílem je společně napsat a poslat co nejvíc dopisů s výzvami vládám příslušných zemí a upozornit tak na porušování práv konkrétních lidí. Přímo obětem bezpráví je možné psát také tzv. dopisy solidarity. Maraton psaní dopisů se koná každoročně se kolem Dne lidských práv (10. prosince, lze i dříve! ☺ ), a to na počest přijetí Všeobecné deklarace lidských práv a každý rok, právě díky této akci se podaří většinu případů vyřešit.

Tuto akci lze uspořádat kdekoli ve škole – pro třídu, nebo celou školu v tělocvičně – je to jen na Vás ☺

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: klidně po celý den
Pořádající instituce: AMNESTY INTERNATIONAL
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 14 let a výše, kapacita neomezena

> Migrace a lidská práva (workshop)

Workshop zaměřený na téma migrace a uprchlictví z pohledu lidských práv. Prohloubíte si znalosti o v současné době často diskutovaném a aktuálním tématu, seznámíte se s fakty a nejčastějšími mýty, které se v souvislosti s uprchlictvím a migrací objevují. Při rolové hře si vyzkoušíte azylový proces a zjistíte, co vše obnáší proces rozhodování o udělení azylu. Součástí je i diskuse k tématu. Diskusní aktivita učí nejen formulovat svůj názor, ale i respektovat názor druhých. 

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 2 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: AMNESTY INTERNATIONAL
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 14 let a výše, max. 30 studentů

> Živá knihovna (diskuse)

Ty a spolužáci si místo knih můžete půjčit osoby se zajímavým životním příběhem a zeptat se jich na cokoli co Vás zajímá. Mezi živými knihami najdete zástupce cizinců, uprchlíků, Romů, náboženských menšin, LGBT+, hendikepovaných či lidí bez domova. Živá knihovna napomáhá překonávání strachu z neznámého, nabourává zažité stereotypy a dává možnost získat osobní zkušenost. 

To všechno v malých skupinkách  – nečekejte žádnou nudnou přednášku. 

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 3 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: AMNESTY INTERNATIONAL
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 14 let a výše, 25 studentů
Cena: případné cestovné lektorů

Environmentální problematika

> Svět bez uhlíku? (přednáška)

EU se zavazuje k uhlíkové neutralitě. Co to ale znamená? Co jako společnost budeme muset udělat a čeho jsme jako jednotlivci ochotni se vzdát? Přednášku o úskalích a komplexitě dekarbonizace nejen české ekonomiky ale i společnosti bude následovat diskuze zaměřená na to, čeho jsou studenti ochotni se vzdát.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 2 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: Asociace pro mezinárodní otázky
Přednášející: Petr Boháček, Tomáš Jungwirth
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše, kapacita neomezena

> Dopady klimatické změny na mladou generaci – co můžeme dělat již dnes ke zlepšení situace?

Dopady postupující klimatické změny se již netýkají pouze vzdálených oblastí na druhém konci světa. Vidíme a pociťujeme je již i v České republice. Lidé na venkově stejně jako ti ve městech cítí stále více dopady klimatických změn na vlastní kůži, od dlouhých vln veder po extrémní sucha. Proč ke klimatickým změnám dochází a proč si tyto změny některé státy připouštějí více než jiné? Proč si starší generace často neuvědomuje závažnost situace nebo jí záměrně zlehčuje? Co dělají naši politici k ochraně klimatu a zlepšení vyhlídek mladé generace? Jak se v ochraně klimatu angažuje Evropská unie? A co muže pro životní prostředí a naši lepší budoucnost sami udělat? Na tyto a další otázky se budeme snažit nalézt odpovědi během interaktivního workshopu.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 2 - 3 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: EUROPEUM
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše, 15 - 30 studentů

> Ekologie, komunismus a kapitalismus v Česku (přednáška s diskuzí)

Je známo, že ekologická situace v některých oblastech Československa byla v osmdesátých letech minulého století katastrofální. Umírání lesů a dusivý vzduch vedly k rozvoji kritického ekologického hnutí a nakonec i k masovým demonstracím, které měly vliv na pád komunismu. Po roce 1989 se ale nepodařilo silné hnutí přetavit ve vlivný politický program a česká společnost i politika zůstává k současným ekologickým problémům a výzvám do velké míry netečná. Je proto namístě se společně dobírat historických kořenů a souvislostí tohoto překvapivého vývoje.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 60-90 minut
Přednášející: Doc. Matěj Spurný
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 14 let a výše
Dostupné v: Praha a Středočeský kraj

> Občanská neposlušnost (prezentace, diskuse a workshop)

Klimatické hnutí po celém světě v posledních letech oživilo otázku legitimitu občanské neposlušnosti. V rámci prezentace mohu nabídnout stručné dějiny myšlenky občanské neposlušnosti od Davida Thoreau, přes Mahatmu Ghándího a hnutí za občanská práva v USA až po dnešek. Zastavit se můžeme i u paralel ve strategiích současného globálního klimatického hnutí a Charty 77 a jejich vztahu ke státu. V diskusi můžeme otevřít otázku, legitmity občanské neposlušnosti. Na základě jakých hodnot a v jaké situaci se můžeme vzepřít stávajícím zákonům? A jaké jsou výhody a rizika takové strategie? Skrze workshop na téma přímé akce občanské neposlušnosti můžu přiblížit konkrétní strategie užívané při těchto akcích a podoby participativní demokracie, které jsou s ní spojené.

Jakub Ort je novinář, doktorand politologie na FF UK a aktivista sociálních hnutí.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 2 - 3 vyučovací hodiny
Přednášející: Jakub Ort
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 14 let a výše, max. 30 studentů

> Ty svět (ne)změníš – Udržitelný životní styl (workshop)

Jsme nezisková organizace, která pomáhá chránit životní prostřední skrze vedení jednotlivých kampaní, vedle toho se od minulého roku zaměřujeme i na vzdělávání ve školách. Náš vzdělávací program Greenspeakers nabízí workshop na téma udržitelného životního stylu. Nejprve je krátká prezentace s fotkami jako vhled do tématu (fast fashion, zerowaste, doba plastová apod.), poté následuje skupinová aktivita na pyramidu 5R:refuse – reduce – reuse – recycle – rot. Na závěr si každý vymyslí vlastní ekovýzvu.

Není pro nás problém udělat v jeden den více workshopů na jedné škole.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 1 vyučovací hodina
Pořádající instituce: Greenpeace Česká Republika
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše, max. 30 studentů

> Environmentálně mediální workshop

Změny klimatu jsou komplikované téma a orientace v relevantních materiálech je těžký úkol. Nasměruji vás k zdrojům poskytovaným několika vědeckými, vládními, mezivládními nebo nevládními institucemi. Věrohodnost informací jimi poskytnutých může být závislá na jejich vnitřní struktuře a fungování, které se také pokusíme rozkrýt. Krom institucionalizovaných zdrojů se budeme věnovat otázce jak interpretovat vědecké články a informace v médiích, které z nich vycházejí.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 4 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: Fridays for future (vysokoškolské hnutí)
Přednášející: Ondřej Knopp - student VŠ
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše, max. 30 studentů

> Klimatická krize a my (workshop)

Je pár týdnů před další stávkou a organizátorům jde jako vždy hlava kolem… „Už je vytvořená a řádně nasdílená fb událost? A co mapa všech stávkujících měst, proč ji ještě nikdo neudělal?“ „Už jsou vytištěné letáky, kde to zafinancuje a stihnou se rozdistribuovat?“ „A co řečníci, hledáme je už?“

Náhlédněte s námi interaktivní formou do fungování České odnože Fridays for Future, od problematiky organizace stávky, přes naši vnitřní strukturu, až po vyrovnávání se s environmentálním žalem.

Společně absolvujeme i přednášku o tom, proč jdeme do ulic, tedy o nastávající klimatické krizi a jejích možných řešeních. Pobavíme se také o možnostech, jak se jako středoškolák více angažovat ve veřejném prostoru.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 2 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: Fridays for future, z.s.
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše, max. 100 studentů

> O odpadech bez obalu (přednáška)

Víte, jak množství odpadu, které denně produkujeme, urychluje klimatickou změnu? Napadlo vás, proč recyklace nestačí? Pojďte s námi precyklovat! Vzniku odpadu se dá předcházet a vaše domácnost může být téměř „zero waste“. Nevěříte? Začněte třídit bioodpad a vaše popelnice bude o 40 % lehčí. Vytříděný biomateriál můžete přímo doma zkompostovat a vyrobeným kompostem začít hnojit svoje výpěstky. Jde to i ve městě, v bytě na sídlišti. Chcete vědět jak?

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 2 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: Ekodomov, z.s.
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše, min. 20 studentů
Cena: 30,-/student

Výstavy

> Střípky revoluce (výstava)

Výstava na třinácti závěsných panelech studentům nejen představí průběh sametové revoluce, ale také odvypráví několik strhujících příběhů. Panely obsahují prvky tzv. rozšířené reality, díky kterým ožijí v mobilních telefonech. Namíříte-li mobil na panel, objeví se vám na displeji video s dobovými i pamětnickými videi a zábavnými animacemi.

Tisková data jsou k dispozici zde. V omezeném množství můžeme pražským středním školám výstavu zapůjčit.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: -
Pořádající instituce: Díky, že můžem
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše

> Ženy v disentu (výstava)

Výstava plakátů Ženy v disentu představuje 21 žen, které se nebály postavit normalizační moci v 70. a 80. letech. Svým zapojením do boje proti totalitě chtěly spoluvytvářet lepší podmínky pro život svůj i svých dětí. Výstava se váže ke knize rozhovorů Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent, která vyšla na podzim 2017 ku příležitosti 40. výročí Charty 77 ve spolupráci Sociologického ústavu AV ČR a nakladatelství Academia. 

Výstava i kniha chtějí připomenout, jakým způsobem tyto ženy fungovaly v prostředí Charty 77 i mimo něj, v kulturním undergroundu, ve velkých městech i na venkově. Zároveň představuje ženy ukotvené v různých proudech Charty 77 – v proudu filozofickém, křesťanském, reformně komunistickém a v undergroundu. Portréty doplňuje Slovník pojmů a Kalendárium. 

Dostupné termíny: 11. - 22.11.
Pořádající instituce: Sociologický ústav
Místo konání: ve vaší škole

> Humans of Prague: Mít svůj domov (výstava)

Výstava poukazuje na různorodost osobních zkušeností lidí, kteří se v určité fázi svého života ocitli v bytové nouzi. Jejich portréty, doplněné o vlastní biografie, zachytil a následně publikoval na své stránce Humans of Prague Tomáš Princ.

Jsme přesvědčení, že řešením stávajícího stavu je legislativní úprava, nabízející státem podporované nájemní bydlení, které bude pro mnoho lidí znamenat šanci, že se postaví na vlastní nohy.

Délka aktivity: 11. - 22.11.
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše
Cena: Náklady na tisk

> Humans of Prague: Mít svůj domov (výstava s vernisáží)

Výstava poukazuje na různorodost osobních zkušeností lidí, kteří se v určité fázi svého života ocitli v bytové nouzi. Jejich portréty, doplněné o vlastní biografie, zachytil a následně publikoval na své stránce Humans of Prague Tomáš Princ.

Jsme přesvědčení, že řešením stávajícího stavu je legislativní úprava, nabízející státem podporované nájemní bydlení, které bude pro mnoho lidí znamenat šanci, že se postaví na vlastní nohy.

Dostupné termíny: 14. - 15.11., 18. - 19.11. (vernisáž s kurátorkou výstavy)
Délka aktivity: -
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše

> Amnesty International před rokem 89 (výstava)

Výstava dokumentuje působení Amnesty International v Československu před rokem 1989. Výstava představuje unikátní dokumenty ze zdrojů AI i československých úřadů. Svědectví podávají i vzpomínky lidí, kteří se postavili bezpráví. Jednu z podob boje za svobodu v naší zemi tak přiblíží příběhy Dany Němcové, Petra Uhla, Ivana Martina Jirouse, Václava Havla a dalších. Případům těchto lidí se AI věnovala, snažila se informovat o nich svět, apelovala na československé úřady. A spolu s ní lidé z celého světa. Podpora tisíců lidí dílem pomohla k tomu, aby moc totalitních úřadů nad vězni svědomí nebyla zcela neomezená.

Dostupné termíny: 11. - 22.11.
Pořádající instituce: AMNESTY INTERNATIONAL
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše
Cena: Případné poštovné

Filmy

> Across Gender (film s čekými titulky)

Across Gender‘ je etnografický film o trans osobách v indonéském městě Yogyakarta. Zaměřuje se na osobní zkušenosti různých lidí, kteří „překračují pohlaví“: LGBT aktivisty, drag účinkující a studenty islámské školy pro transženy. Dozvídáme se o jejich zkušenostech a o tom, jak vnímají indonéskou společnost. Prostřednictvím různých osob a prostorů podává dokument ‚Across Gender‘ pestrý obraz trans lidí v Yogyakartě a zpochybňuje stereotypy. Příběhy jsou dokumentovány uprostřed anti-LGBT nálad a akcí na počátku roku 2016.

Režisérka Anouk Houtman žije v nizozemském Rotterdamu a věnuje se vizuální antropologii a genderovým studiím. Během terénního výzkumu v Indonésii natočila etnografický film ‚Across Gender’. Zajímá se o osobní příběhy a zkušenosti lidí a věří, že film je nástrojem sociální změny.

Dostupné termíny: 11. - 22.11.
Délka aktivity: 24 minut
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 15 let a výše, kapacita neomezena

> Grab and Run (film s českými titulky)

Od té doby, co Kyrgyzstán v roce 1991 získal nezávislost, znovu ožila prastará praktika Ala-Kachuu, což můžeme přeložit přibližně jako „popadni a běž“. Více než polovina kyrgyzských žen je provdána za muže, kteří je unesli a pak se stali jejich manželi. Některým se po těžkých zkušenostech s násilím podařilo utéct, ale většinu donutí tradice a strach ze skandálu k tomu, aby zůstaly. Praktika Ala-Kachuu byla za sovětské éry zakázána a podle kyrgyzského trestního zákoníku je nadále nezákonná, ale jen málokdy je prosazováno právo, které má chránit ženy před touto násilnou praktikou.

Roser Corella je nezávislá barcelonská dokumentaristka, která v současnosti působí v Berlíně.

Dostupné termíny: 11. - 22.11.
Délka aktivity: 85 minut
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 15 let a výše, kapacita neomezena

> Be Jam Be The Never Ending Song (film s českými titulky)

V malajském státě Sarawak na Borneu jsou jako první zasaženi odlesňováním „ti, kteří žijí proti proudu“. Penanové, (bývalí) kočovní lovci, jsou uprostřed této bouře: jak žít dál, když se člověku rozpadá celý svět, když krajina, která dávala existenci smysl, doslova mizí před očima a s ní i jazyk, zvyky a duchové? Film nesený písní těch, kteří se odmítají vzdát, vykresluje linie odporu každého z nich tváří v tvář tomuto smrtícímu boji. Vypráví o intimním propojení sladkého a tajného způsobu života s bojem, který zuří ve stínu velkých stromů.

Autoři Caroline Parietti a Cyprien Ponson se seznámili během magisterského studia dokumentární tvorby (CREADOC/France). Cyprien získal bakalářský titul v oboru antropologie na univerzitě Lyon 2. Caroline studovala rok etnologii v Neuchâtel (Švýcarsko), než začala studovat komunitní sociální práci, kdy během studia začala používat kameru jako nástroj emancipace.

Dostupné termíny: 11. - 22.11.
Délka aktivity: 85 minut
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše, kapacita neomezena

> 1989: Z deníku Ivany A. (film)

Předlohou filmu se stal autentický deník osmnáctileté Ivany A., která osobitým pohledem středoškolačky reflektuje poslední rok existence komunistického Československa. Maturitní ples kontrastuje s událostmi Palachova týdne; otravné oslavy 1. máje a memorování sovětských reálií k blížící se maturitě s první cestou na „Západ“; radostné zážitky posledních školních prázdnin s nástupem do nevábného zaměstnání a vyhlídkami na budoucí šedivý život. Přichází sametová revoluce… Film je dostupný k přehrání online na portálu JSNS.CZ.

Dostupné termíny: 11. - 22.11.
Délka aktivity: 1 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: Člověk v tísni, o. p. s.
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše, kapacita neomezena

> Rekonstrukce demonstrace 17. listopadu 1989 (film a beseda s tvůrcem)

Ve filmu Jak to říct dětem jsme se spolu s účastníky demonstrace 17. listopadu vydali po trase pochodu studentů na místo, kde před třiceti lety demonstrace skončila, na Národní třídu. Film je koncipován jako dialog svědků demonstrace a jejich dětí. Výpovědi přímých účastníků a jejich snahu vysvětlit tehdejší události dětem jsme doplnili animacemi a autentickými dobovými zvukovými záznamy.

Autoři filmu Miroslav Trejtnar a Taťána Marková jsou přímými účastníky pochodu z Albertova na Národní třídu.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 60 minut
Přednášející: Miroslav Trejtnar
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše, kapacita neomezena

> Rekonstrukce demonstrace 17. listopadu 1989 (film)

Ve filmu Jak to říct dětem jsme se spolu s účastníky demonstrace 17. listopadu vydali po trase pochodu studentů na místo, kde před třiceti lety demonstrace skončila, na Národní třídu. Film je koncipován jako dialog svědků demonstrace a jejich dětí. Výpovědi přímých účastníků a jejich snahu vysvětlit tehdejší události dětem jsme doplnili animacemi a autentickými dobovými zvukovými záznamy.

Autoři filmu Miroslav Trejtnar a Taťána Marková jsou přímými účastníky pochodu z Albertova na Národní třídu.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 30 minut
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše, kapacita neomezena

> Skauti bez lilie (film a diskuse s pamětníkem)

Obnova Junáka v roce 1968, nucené sloučení s komunistickým pionýrem, život v „husákovském“ dvacetiletí. Nabízíme poskytnutí filmu k promítání ve třídě a domluvení pamětníka k následné debatě a reflexi po filmu. Pro reflexi bude vytvořena jednoduchá metodika s návodnými otázkami, v případě realizace mimo Prahu, kdy nemůžeme zaručit zajištění pamětníka je možné vést reflexi i bez jeho účasti.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 3 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: Skautský institut, z.s.
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše, kapacita neomezena

> Skauti bez lilie (film)

Obnova Junáka v roce 1968, nucené sloučení s komunistickým pionýrem, život v „husákovském“ dvacetiletí. Nabízíme poskytnutí filmu k promítání ve třídě a domluvení pamětníka k následné debatě a reflexi po filmu. Pro reflexi bude vytvořena jednoduchá metodika s návodnými otázkami, v případě realizace mimo Prahu, kdy nemůžeme zaručit zajištění pamětníka je možné vést reflexi i bez jeho účasti.

Dostupné termíny: 11. - 22.11.
Délka aktivity: 2 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: Skautský institut, z.s.
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše, kapacita neomezena

> Špína (film s diskusí)

Špína je film režisérky Terezy Nvotové s realisticky vykresleným příběhem znásilnění a jeho dopadu na oběť. Lena je sedmnáctiletá holka z obyčejné rodiny. První zamilování, tajné noční dobrodružství, magická rána nad Dunajem… Její svět plný snů a touhy rozbije znásilnění. Je to jako špína, která se nedá smýt. Lena si musí projít cestou, která už není jenom obyčejným dospíváním, ale spíš bojem se sebe samou. Okolí ji nechápe a už nikdy úplně nepochopí. Je to Lena, kdo se musí změnit, dospět a pochopit, že není obětí a trest si nezaslouží ona, ale ten, kdo jí to udělal.

Konsent a Česká ženská lobby se věnují advokacii v tématu násilí na ženách a sexuálnímu násilí a v tomto kontextu přinesou diskuzi i o opatřeních, která přináší Úmluvy proti násilí na ženách a domácímu násilí, tzv. Istanbulská úmluva.

Více o filmu zde.

Dostupné termíny: 14.-15.11, 20.11.
Délka aktivity: 2 vyučovací hodiny + 30 minut komentář a diskuse
Pořádající instituce: Konsent a Česká ženská lobby
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 16 let a výše, kapacita neomezena

> Jeden svět na školách (filmy)

Založte si filmový klub na své škole a získejte přístup do celé videotéky Jednoho světa. Jako „klubáci“ navíc získáte pozvánky na zajímavá setkání, workshopy apod. a to se vyplatí :-)!

Více informací pro založení filmového klubu naleznete zde.

Dostupné termíny: 11. - 22.11. a dále
Délka aktivity: -
Pořádající instituce: Člověk v tísni, o.p.s.
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše

Média

> Setkání s Emmou Smetanou (beseda)

Témata k besedě jsou otevřená a záleží na tom, co vás jako studenty zajímá nejvíce. Chcete si popovídat o mladé generaci a jejím vztahu ke svobodě a demokracii, zajímá vás odkaz roku 89, Václav Havel, či dnešní stav na české mediální scéně včetně témat jako je bulvár vs. seriózní novinařina? Neméně zajímavé téma může být i sdílení vlastní zkušenosti Emmy Smetany ze života mezi dvěma zeměmi… Okruhy jsou široké, ptejte se!

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 2 vyučovací hodiny
Přednášející: Emma Smetana
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše, kapacita je neomezena

> Život v době postfaktické – jak se orientovat mezi mýty a pravdou a existuje hranice svobody slova?

Svoboda slova je jedním z důležitých prvků demokracie. V posledních letech se však setkáváme s pojmy jako dezinformace, fake news a s rozmáhajícím se fenoménem nenávistných komentářů na sociálních sítích. Kde by měla svoboda slova končit, jestli vůbec? Workshop má za cíl rozproudit debatu mezi mladými lidmi na téma svobody slova v demokracii a o tom, jak se orientovat mezi informacemi, v návaznosti na interaktivní přednášku o EU jakožto aktéra, který se snaží bojovat proti šíření dezinformací a fake news.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 2 - 3 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: EUROPEUM
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše, 15 - 30 studentů

> Cenzura a fake news (workshop s diskuzí)

Studenti dostanou texty z novin, které se pokusí analyzovat z hlediska obsahu sdělení – kdo, říká co, na základě čeho, co jsou fakta, co emoce, k jakému publiku text směřuje, co je jeho cílem, co chybí v argumentaci. Půjde o texty interpretující soudobé dějiny/mezinárodní vztahy – Mnichov, začátek války…

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 60 minut
Přednášející: Dr. Daniela Kolenovská
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše
Dostupné v: Praha, Jablonec nad Nisou, Tanvald, Železný Brod, Turnov, Liberec a okolí měst

> Reportér v krizových oblastech (beseda)

Jaké etické otázky řeší novinář v krizových oblastech? A existuje něco jako objektivní válečná novinařina? Jak se Evropanovi žije v zemích, kde každý den může být jeho poslední? Tereza Engelová projela jako zahraniční reportérka České televize přes dvacet zemí, pak se rozhodla kariéru přerušit a odstěhovala se do Pákistánu, kde učila na univerzitě dokumentární film.Porodila dvě děti a když byl mladšímu rok odstěhovala se s rodinou do Turecka k hranicím válkou zmítané Sýrie. Co jí takový život dal i vzal a proč je pro ni novinařina stále posláním?

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 90 minut
Pořádající instituce: Hlídací pes.org
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše, kapacita neomezena

> Rébus v redakci Československé televize (workshop s diskusí)

Je 18. listopadu a redakce zpravodajství Československé televize musí vyřešit rébus v podobě informace o fámě, že bezpečnostní síly na Národní třídě zabily demonstranta. Kam vyjet a jak udělat rozhovor? Součástí workshopu by byly i autentické ukázky toho, jak onu zprávu dementoval šéf pražské záchranky a jak o ní ve vysílání televize mluvili samotní dva studenti, kteří se jmenovali Martin Šmíd – tedy měli jméno údajně zabitého. Zároveň by se workshop pokusil přiblížit atmosféru právě začínající revoluce, a to právě prostřednictvím médií. Ve druhé části workshopu by pak následovalo „standardní“ vysvětlení a ukázka toho, jak by se měly rozhovory s aktéry dělat ve svobodné společnosti a svobodných médiích. Studenti by měli sami možnost si vyzkoušet jak roli „komunistického,“ tak i současného televizního novináře.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 2 vyučovací hodiny
Přednášející: Jakub Železný
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 14 let a výše, max. 30 studentů

> Hrůza. Šok. Média! (debata)

Čeští novináři po roce 1989. Od svobody k oligarchům. Kdo a jak ovládá čeká média. Jak fungují česká média.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 2 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: HlídacíPes.org
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše, kapacita neomezena

Veřejný prostor

> Urbanismus a architektura Prahy od r.1989

Přednáška o tom, co se událo na poli urbanismu a architektury hlavního města Prahy od roku 1989 doteď. Lehce nastíníme, jak fungovalo projektování a plánování města před a po revoluci. Na konkrétních příkladech zkusíme ukázat, které události byly důležité v přemýšlení o městě a jeho rozvoji i o architektonické praxi. Prezentace bude především obrazová s komentářem, který bude srozumitelný cílové skupině.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 2 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: IPR Praha
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše

> Nebyla to jen sídliště. Státní socialismus a urbánní prostředí v Československu (přednáška s diskuzí)

Po roce 1989 se zdálo, že komunisté se ve svém přístupu k městskému prostředí vydali zcela špatnou cestou, když většinu zdejších měst obestavěli nevzhlednými betonovými sídlišti. Tváří v tvář současné krizi bydlení jsou mnozí za statisíce sídlištních bytů rádi a náš vztah k (vlastně sociálnímu) bydlení vzniklému od šedesátých do osmdesátých let je méně jednoznačný. Krom toho se dá ukázat, že přístup k městskému prostředí se od padesátých do osmdesátých let různě proměňoval a že mnohé, co jsme považovali za dědictví komunismu, je spíše součástí celoevropského vývoje a dobového přesvědčení architektů i dalších expertů v oboru plánování a řízení měst.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 60-90 minut
Přednášející: Doc. Matěj Spurný
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 14 let a výše
Dostupné v: Praha a Středočeský kraj

> Svoboda pohybu! (workshop)

Dvě slova, které každý z nás vnímá jinak. Je svoboda pohybu prosazování vlastního pohodlí na úkor celé společnosti? Co přemýšlet? Zachrání nás nová generace? Bude to generace udržitelná?

Workshop je zaměřen na školu a její okolí. Podíváme se na to, co vlastně doprava ovlivňuje a mění. Zaměříme se na okolí Vaší školy a jeho zmapování. Pobavíme se o možnostech, jak proměnit problematická místa.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 3 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: Auto*mat, z.s.
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: 12 let a výše, max. 30 studentů
Cena: První dva workshopy zdarma, dále 70 Kč/student.

> Brutální architektura OD Kotva (komentovaná prohlídka s vnoučaty architektů Machoninových)

Máte radši Kotvu nebo Palladium? Zkoušeli jste někdy porovnat nejenom obchody v nich, ale i jejich architekturu? Kotva se tento rok kvůli svojí výjimečné architektuře z přelomu 60. a 70. let stala státem chráněnou památkou. Vnoučata jejích architektů, Věry a Vladimíra Machoninových, vám při komentované procházce po Kotvě vysvětlí, jak se tenhle brutální dům dostal do historického centra města, proč ho za komunistů stavěli Švédi, čím si zasloužila být chráněná nebo proč jejich babička neumí vařit.

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Délka aktivity: 90 minut
Pořádající instituce: Respekt Madam
Místo konání: OD Kotva
Cílová skupina: 12 let a výše, max. 30 studentů