17. listopad, návrat svobody

Setkání příznivců demokracie a svobody na náměstí Svobody, sručné připomenutí tehdejších událostí, upozornění na současné hrozby pro demokracii v ČR, volná diskuse účasníků a jejich vnímání a názory

1. připomínka událostí 17.11.1989
2. stručné shrnutí dosavadního vývoje doposud
3. připomenutí aktuálních hrozeb pro demokracii v ČR
4. názory účastníků akce, diskuse, proč přišli, vlastní zkušenosti, pocity, názory

Program

Pro lepší orientaci v programu si stáhněte aplikaci Festivalu svobody:      
Nyní na Google PlayStáhnout v AppStore