Děti a mládež za okupace – komponovaný program u příležitosti pokládání Stolpersteine

15. listopadu 2022 (program otevřen veřejnosti)
Technická univerzita v Liberci, budova G – Univerzitní náměstí
– 15.30 JOJO RABBIT (Taika Waitiki, 2019), promítání oscarového filmu a diskuze s jeho odborným poradcem Pavlem Kmochem, G 314
– 18.00 koncert Husak Quartet, pořádá rektor TUL doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva, budova G – 3. patro
– 20.30 koncert kapely Makule pro vášnivé milovnice a milovníky svobody u příležitosti Mezinárodního dne studenstva, budova G – 3. patro
16. listopadu 2022 (program otevřen veřejnosti)
Synagoga
– 09.00 – 10.00 Děti a mládež za okupace v Říšské župě Sudety (Martin Veselý)
– 10.00 – 10.30 diskuze
– 10.30 – 11.00 Liberecké děti, mládež a tzv. konečné řešení židovské otázky (Kateřina Portmann – Linda Skrbková)
– 11.00 – 11.30 Děti, mládež a tzv. romský holocaust (Michal Schuster)
– 11.30 – 12.00 diskuze
Pokládání Stolpersteine
– 14.00 Masarykova 18 – Wolfgang a Herbert Glaessnerovi
– 14.30 nám. Dr. E. Beneše – Anselm Freiberg a Otto Weiss
– 15.00 Sokolovské nám. 9 – Moritz, Marta, Hans a Hella Sternklarovi
Pokládání ´kamenů zmizelých´ doprovodí sólisté Severáčku, libereckého dětského sboru ZUŠ.
Krajská vědecká knihovna
– 16.00 – 18.00 diskuze s přeživší holocaustu Michaelou Vidlákovou (velký sál)
Památník obětem šoa
– 19.00 koncert Jana Žambocha na počest rodiny Nettlových v Památníku obětem šoa (pořádá Paměť národa Severní Čechy a Wattsenglish)
17. listopadu 2022 (program otevřen veřejnosti)
Památník obětem komunismu v Parku Paměti národa, Jablonecká ulice
– 09.00 Vzpomínkové shromáždění při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva
Univerzita, budova P (Komenského 314, Kristiánov, 460 05 Liberec) – místnost 302
– 10. 00 – 10.45 Události 17. listopadu 1939 z pohledu nacistického bezpečnostního aparátu (Jan Vajskebr)
– 10.45 – 11.00 diskuze
– 11.00 – 11.30 pauza
– 11. 30 – 12.00 Děti a mládež v odboji (Jan Hnělička)
– 12. 00 – 12.30 Nacistická mládežnická organizace Hitlerjugend (Jan Zumr)
– 12.30 – 13.00 Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě (Adam Hájek)
– 13.00 – 13.30 diskuze a ukončení semináře
Na komponovaný program Vás do Liberce zvou: Katedra historie TUL, Ústav pro studium totalitních režimů, Židovská obec Liberec, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Severočeské muzeum, Živá paměť o.p.s. a Post Bellum – Paměť národa Severní Čechy; za podpory Libereckého kraje a statutárního města Liberec.
Podrobný program bude zveřejněn na webu Katedry historie: https://khi.fp.tul.cz/aktuality
https://khi.fp.tul.cz/…/D%C4%9Bti_-_ml%C3%A1de%C5%BE…