Ptačí sněm v Ženevě

Ptačí sněm pro Václava Havla
Pojďme společně oslavit nedožité 85. narozeniny Václava Havla a připomenout si prezidenta, který se zasloužil o svobodu a demokracii v naší zemi. Připojte se k happeningu inspirovanému dílem světoznámého výtvarníka Petra Síse. Probíhá od 5.10 do 18.12. 2021 s cílem vytvořit ve veřejném prostoru veliký ptačí sněm oslavující myšlenky Václava Havla a svobodu.
Předlohou je obraz Letícího muže (prezidenta Václava Havla) složeného ze stovek letících ptáků, , který je ústřední postavou knihy Ptačí sněm. Ta popisuje příběh moudrého dudka, který se stal vůdcem tisícihlavého hejna ptáků na strastiplné cestě k bájné hoře Kaf. Podle Petra Síse byl Václav Havel právě takovým moudrým vůdcem, který vedl národ ke svobodě.
Nápad na celorepublikový happening, který vznikl v hlavě členů Festivalu svobody sdružení KOS (Komunitní osvětové společenství, Cheb), se uchytil napříč festivalovou platformou. Zapojte se i vy ve vašem městě či vesnici a pomozte nám napříč republikou i světem vytvořit tisícihlavé hejno svobodných ptáků a připomenout si tak myšlenky Václava Havla. Přidejte ke svým fotkám či videím : #ptacisnem #VH85