Řetěz podpory politických vězňů v Bělorusku a Rusku

Chceme podpořit politické vězně, kteří jsou v Bělorusku a Rusku ve věznicích. Každý budeme držet jméno jednoho nespravedlivě vězněného člověka. Utvoříme řetěz ze Železné do Rytířské ulice.
Na akci navazuje otevřený dopis pro představitele ČR/EU pro důslednější rozkrývání a postihování evropských finančních toků lidí zodpovědných za bezpráví v těch zemích. Druhou praktickou návaznou akcí bude návod pro psaní dopisů těchto patronů „svým“ lidem ve vězení.


plakát akce:

Řetěz podpory politických vězňů v Bělorusku a Rusku