Sto studentských (r)evolucí: vysokoškoláci během sametové revoluce a po ní

Jak je to s “generací 17. listopadu”?
Jak účast studentů na revoluci ovlivnila jejich životy?
Výsledky časosběrných výzkumů z let 1996–1998 a 2017–2019 mapující roli studentů v průběhu sametové revoluce.
Projekce dokumentu: Mladí mladým: mozaika svobody, který vychází z pořízených orálně historických rozhovorů a který vznikl ve spolupráci s Českou televizí v roce 2019.


Beseda s se spoluautory i účinkujícími zmíněného dokumentu, kterými jsou: Prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. a Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.
Přednáška představí výsledky dvou vzájemně provázaných výzkumů, které proběhly v letech 1996–1998 a 2017–2019 a které se v časosběrné perspektivě věnují jak tomu, kdo byli studenti stávkující na vysokých školách v roce 1989 a jakou roli v průběhu sametové revoluce sehráli, tak tomu, jak sami hodnotí porevoluční vývoj země. Prostor bude věnován také zodpovězení otázek, zda sami sebe chápou jako nějakou výjimečnou „generaci 17. listopadu“, jak bývají občas nazýváni, a jaký vliv účast na revoluci v jejich životě zanechala.
Po přednášce bude následovat projekce krátkého dokumentu Mladí mladým: mozaika svobody, který vychází z pořízených orálně historických rozhovorů a který vznikl ve spolupráci s Českou televizí v roce 2019.


Vystoupení uzavře beseda s přednášejícími, spoluautory i účinkujícími zmíněného dokumentu Miroslavem Vaňkem a Janou Wohlmuth Markupovou.
Probíhá v rámci projektu Literární Vsetín, podpořeného SFK a ZK.plakát akce:

Sto studentských (r)evolucí: vysokoškoláci během sametové revoluce a po ní