SVOBODA JE ve Strakonicích

Projektem SVOBODA JE se oficiálně zapojujeme do celorepublikového Festivalu svobody každoročně připomínajícího výročí sametové revoluce. V rámci této akce se během týdne 15. až 21. listopadu 2021 objeví ve výlohách obchodů plakáty s odpověďmi studentů strakonického gymnázia na otázku ,,Co pro mě znamená svoboda?“ Tyto odpovědi jsme získali na jaře letošního roku, byly součástí menšího průzkumu zabývajícího se právě otázkou svobody. K jeho realizaci nás vedla znepokojivá politická situace v některých zemích východní Evropy a také uvědomění si křehkosti našich svobod během pandemie. Chceme citlivě připomenout období kolem 17. listopadu a přimět k zamyšlení, jelikož SVOBODA JE!
Organizátory jsou členové studentského časopisu Grafoman za spolupráce se JSME STRAKONICE!