Výročí 17. listopadu u Lavičky Václava Havla | Velvet Revolution Anniversary at Vaclav Havel’s Bench

České předsednictví vás srdečně zve na vzpomínkovou akci při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii, která se uskuteční 17. listopadu 2022 v 17:00 u lavičky Václava Havla v bruselském parku Leopold. Tradiční pietní akt doprovodí čtení ze souboru projevů prvního porevolučního československého prezidenta Václava Havla, autora motta českého předsednictví „Evropa jako úkol“.
Následovat bude vernisáž výstavy fotografií Havel. Zahájení proběhne v přízemí budovy Stálého zastoupení ČR při EU (Rue Caroly 15) v 18:30 a bude se ho osobně účastnit i její autor Jiří Jirů. Ten pro Václava Havla sedm let pracoval jako jeho osobní fotograf. Svou účast na vernisáži fotografií, prosím, potvrďte do 15. listopadu 2022 na email: adam_sosna@mzv.cz
—–
The Czech Presidency cordially invites you to a commemorative event on the occasion of the Day of the Fight for Freedom and Democracy, which will take place on November 17, 2022 at 5 p.m. at Václav Havel’s bench in Brussels‘ Leopold Park. The traditional act of reverence will be accompanied by a reading from a set of speeches by the first post-revolutionary Czechoslovak president Václav Havel, the author of the motto of the Czech presidency „Europe as a task“.
This will be followed by the opening of the Havel photo exhibition. The opening will take place on the ground floor of the building of the Permanent Representation of the Czech Republic to the EU (Rue Caroly 15) at 6:30 p.m. and its author Jiří Jirů will personally participate. He worked for Václav Havel as his personal photographer for seven years. Please confirm your participation at the photo exhibition by 15/11/2022 by email: adam_sosna@mzv.cz