Chystáme největší občanské oslavy od pádu komunismu a vyzýváme další iniciativy k připojení


Sedmnáctý listopad je už tři dekády symbolem, který připomíná mnoha lidem významnou společenskou a politickou změnu. Loni přišlo na Festival svobody v Praze a ostatních regionech skoro 200 000 lidí.

Páteří oslav letošního kulatého výročí jsou akce Korzo Národní, Koncert pro budoucnost, Ceny Paměti národa, Svobodný listopad (studenti UK nejen na Albertově), průvod Sametové posvícení a Památník ticha. A že nepůjde o události pouze pražské, dokládá skutečnost, že se k oslavám připojilo k dnešnímu dni také 24 dalších měst napříč Českou republikou (např. Brno nebo Jindřichův Hradec).

Festival svobody je otevřené uskupení nezávislých občanských iniciativ a organizací pořádající akce k výročí 17. listopadu. Platformu spojují hodnoty vázané k tomuto výročí a potřeba jejich přítomnosti v dnešní době. Každoročně pořádá koncerty, průvody, besedy, happeningy a další akce.

Festival svobody funguje od roku 2016. Spolupráci uvnitř platformy Festivalu svobody obecně definuje například konzultace dramaturgických záměrů jednotlivých inciativ nebo společná komunikace. Každý rok navíc tyto iniciativy stvrzují jednotný záměr společným prohlášením. Letošní text tohoto manifestu je pomyslnou střechou pro všechny aktivity spojené s oslavami 30 let svobodné společnosti.

Spolupráci uvnitř platformy Festivalu svobody obecně definuje například konzultace dramaturgických záměrů jednotlivých inciativ nebo společná komunikace. Každý rok navíc tyto iniciativy stvrzují jednotný záměr společným prohlášením. Letošní text tohoto manifestu je pomyslnou střechou pro všechny aktivity spojené s oslavami 30 let svobodné společnosti.

Manifest Festivalu svobody 2019

„Díky za svobodu! Čím více jí užíváme, tím více jsme lidmi. Její skutečnou hodnotu pochopíme, teprve když ji ztratíme.

Co je svoboda slova, pochopil v sedmdesátých letech čistič výloh, který pro přátele opsal báseň Jaroslava Seiferta – a přišli si pro něho pánové z StB. Co je svoboda pohybu, si uvědomil malý chlapec, jehož rodiče zůstali v zahraničí a státní orgány mu umožnily setkat se s nimi až po deseti letech. Co je svoboda shromažďování, vtloukli esenbáci obušky do hlavy skupině mladých lidí, kteří se sešli, aby dali najevo nesouhlas se zbytečným kácením stromů…

A proč to připomínáme? Abychom nezapomněli, jakou hodnotu má svoboda, a abychom o ni nepřišli.
Svoboda! Už 30 let tu voní a my si užíváme její plody: máme svobodu slova a volný přístup k informacím, můžeme volně měnit povolání, podnikat, cestovat, zakládat spolky, dělat umění, vyznávat boha podle osobního přesvědčení a mnoho dalšího.

I dnes, v období oslav 30 let svobody, jsme ale znepokojeni tím, co se děje u nás i v zahraničí. Obáváme se, abychom nezodpovědným chováním o svobodu nepřišli anebo si nenávratně nezničili přírodu.

Chceme-li žít ve svobodě, radosti a poctivosti, musíme je okolo sebe pěstovat – doma, mezi přáteli, ve svém městě i v politice. Spojuje nás láska ke svobodě a úcta k těm, kteří se v minulosti za svobodu zasadili. 17. listopadu se proto sejdeme v ulicích, na náměstích i dalších místech, abychom poděkovali za možnost ve svobodě žít.

Sláva svobodě! Sláva všem svobodným lidem dobré vůle!

Sejdeme se 17. listopadu na Festivalu svobody.“

Zapojte se!

Přidat se mohou organizátoři akcí v malých i větších městech po celé republice. Jakákoli aktivita ze strany občanů je vítána. Přihlásit se lze skrze stránky www.festivalsvobody.cz/zapojtese/.

Cílem Festivalu svobody je kulturní a důstojná oslava významného svátku organizovaná občanskou společností. Letos slibují jednotlivé iniciativy větší akce, které se navíc neodehrají jen v neděli 17. 11. 2019. Festival svobody tentokrát začal už během prázdnin. Organizátoři připravili Festival svobody na školách i přeshraniční spolupráci se státy bývalého východního bloku.

Festival svobody na školách

Festival svobody na školách patří k nejrozsáhlejším vzdělávacím programům v rámci oslav výročí sametové revoluce, které vznikly z iniciativy občanských organizací a spolků. Projekt podpořil pro pražské školy Magistrát hlavního města Prahy; díky podpoře České spořitelny a Nadace České spořitelny ho rozšiřujeme i do regionů. Více informací o celém projektu a možnostech, jak se do něj jako student nebo pedagog zapojit, najdete na webu www.festivalsvobody.cz/naskolach.

Přeshraniční spolupráce

Rok 1989 přinesl naprostou změnu života pro desítky milionů lidí z Československa, Polska, Německa, Maďarska, ale třeba i z Rakouska a mnoha dalších zemí. Regionální propojení by mělo proběhnout formou rozsvěcení významných budov – ve dnech výročí se ve všech hlavních městech rozsvítí ikonické stavby (Petřínská rozhledna, Braniborská brána) do národních barev toho státu, který si zrovna ten den připomíná pád totalitního režimu, nebo spuštění hlavních událostí, jež k tomuto pádu vedly. Díky této spolupráci se tak 17. listopadu významné budovy napříč Evropou rozsvítí do českých a slovenských barev, 9. listopadu (pád Berlínské zdi) zase do německých. Smyslem je zdůraznění národní hrdosti a zapojení Prahy do celoevropského projektu. Festival svobody je navíc iniciátorem celého propojení.