Společně za svobodu a demokracii

Jsme otevřené uskupení nezávislých občanských iniciativ a organizací pořádající akce k výročí 17. listopadu. Spojují nás hodnoty vázané k tomuto výročí a potřeba jejich přítomnosti v dnešní době. Každoročně pořádáme koncerty, průvody, besedy, happeningy a další akce. Také vydáváme společné memorandum.

Historie

Festival svobody v roce 2016 založili organizátoři pražských akcí. Ještě v tomtéž roce nás oslovili z dalších měst. V roce 2019 se do programu Festivalu svobody zapojilo 53 měst (vč. Prahy), ve kterých se uskutečnilo přibližně 400 programových bodů.

Zakládajícími členy jsou:

  • Nerudný fest.cz – Koncert pro budoucnost
  • Post Bellum – Ceny Paměti národa
  • Díky, že můžem – Korzo Národní
  • Centrum spolků, studentů a absolventů UK – Uctění 17. listopadu na Albertově
  • Proti projevům nenávisti – tématický průvod 

V roce 2023 se z platformy Festivalu Svobody stalo oficiální uskupení – Festival Svobody z.s.

Naše mise

Usilujeme o posilování vztahů mezi občany. Naším cílem je vyvolat konstruktivní diskuzi o aktuálních problémech, dlouhodobém směřování naší země, připomínat klíčové momenty z naší historie a povzbudit občanskou angažovanost obyvatel.

Jak fungujeme

Zapojené akce jsou nezávislé a každý organizátor je zcela odpovědný za realizaci své akce. Propojujeme se, abychom:

  • Společně koordinovali program, tak aby si akce nekonkurovali, ale doplňovali se.
  • Vytvořili srozumitelnou komunikaci vůči veřejnosti i médiím a propagovali společně platformu a své akce navzájem.
  • Sdíleli témata, symboly a organizovali společné happeningy.
  • Sdíleli informace, zkušenosti a inspirovali se.