Společně za svobodu a demokracii

Jsme otevřené uskupení nezávislých občanských iniciativ a organizací pořádající akce k výročí 17. listopadu. Spojují nás hodnoty vázané k tomuto výročí a potřeba jejich přítomnosti v dnešní době. Každoročně pořádáme koncerty, průvody, besedy, happeningy a další akce. Také vydáváme společné memorandum.

Historie

Festival svobody v roce 2016 založili organizátoři pražských akcí. Ještě v tomtéž roce nás oslovili z dalších měst. V roce 2019 se do programu Festivalu svobody zapojilo 53 měst (vč. Prahy), ve kterých se uskutečnilo přibližně 400 programových bodů.

Zakládajícími členy jsou:

  • Nerudný fest.cz – Koncert pro budoucnost
  • Post Bellum – Ceny Paměti národa
  • Díky, že můžem – Korzo Národní
  • Centrum spolků, studentů a absolventů UK – Uctění 17. listopadu na Albertově
  • FÓR_UM – Sametové posvícení
  • Proti projevům nenávisti – tématický průvod 

Naše mise

Usilujeme o posilování vztahů mezi občany. Naším cílem je vyvolat konstruktivní diskuzi o aktuálních problémech, dlouhodobém směřování naší země, připomínat klíčové momenty z naší historie a povzbudit občanskou angažovanost obyvatel.

Jak fungujeme

Zapojené akce jsou nezávislé a každý organizátor je zcela odpovědný za realizaci své akce. Propojujeme se, abychom:

  • Společně koordinovali program, tak aby si akce nekonkurovali, ale doplňovali se.
  • Vytvořili srozumitelnou komunikaci vůči veřejnosti i médiím a propagovali společně platformu a své akce navzájem.
  • Sdíleli témata, symboly a organizovali společné happeningy.
  • Sdíleli informace, zkušenosti a inspirovali se.

Poselství svobody 

Prožíváme nejistotu a obavy. Naše životy znejišťuje nový koronavirus, zhoršující se klimatická krize, nezaměstnanost, technologie pohlcující, kontrolující a ovlivňující naše konání a nestabilní bezpečnostní situace ve světě. Zatímco loňské oslavy 17. listopadu se nesly ve znamení bilancování a vzpomínání, letošní výročí chceme zaměřit především na budoucnost.

Problémy, kterým čelíme, jsou bezprecedentní. Kultura balancuje nad propastí. Celé sektory zaměstnání mizí. Zavírají podniky. Učitelé a zdravotníci pracují přesčas a nasazují své životy. Výuka ve školách se přesouvá do online prostoru. Nikdo neví, kdy se nám uleví. Krize v mnohých z nás vyvolává pocit bezmoci. Dochází ale i k pozitivním změnám. Inovujeme a přizpůsobujeme se. Učíme se šetrnosti. Pomáháme si a povzbuzujeme se. 

Vzájemná ohleduplnost, sounáležitost, pospolitost a solidarita. To jsou hodnoty, které nám odkazuje sametová revoluce a které nám nejlépe pomohou čelit tmě.

1. Zapalme svíčky

17. listopad 1989 je jedním z vrcholů našich moderních dějin. Vyzývámevšechny, kteří jej chtějí oslavit, aby za oknem zapálili svíčku, symbol naděje, plamínek, který přináší světlo a teplo. Snad na chvíli pomůže zahnat nejistotu a strach. Dovolme si i v této době optimismus, mluvme o budoucnosti ve svých rodinách a se svými přáteli. #samialespolu

2. Buďme dobří

Ťukněme si lokty ke smíření. Udělejme někomu radost. Pomozme těm, kteří potřebují pomoc. Vykonejme do 17. listopadu dobrý skutek. Nápady na ně sdílejte pod hashtagem #samialespolu

3. Slavme dle našich možností

Statisíce lidí letos nebudou moci z různých důvodů vyjít do ulic. Vyzýváme všechny, kteří se plánují oslav venku zodpovědně zúčastnit, aby zapálili svíčku  i za ně. Všichni ostatní nechť zapojí svou kreativitu a dají na sociálních sítích najevo, že v tom nejsme #samialespolu

Přes veškerá nařízení a opatření věříme, že letošní oslavy 17. listopadu budou nezapomenutelné. Díky naší sounáležitosti pandemii překonáme. Věříme tomu, že až se za rok sejdeme na náměstích, budeme slavit nejen nové výročí, ale i nový začátek.

#samialespolu

Za Festival svobody:

Post Bellum

Svobodný listopad

Sametové posvícení

Brněnský sedmnáctý

Nerudný fest