Koncert pro budoucnost navštívilo přes 60 000 lidí


Praha, 20. listopadu 2017 – Sváteční den 17. listopadu patřil v Praze a dalších českých a moravských městech Festivalu svobody. Ten nabídl desítky kulturních akcí, happeningů, průvodů i občanských setkání. Pražská část festivalového programu přilákala do ulic navzdory sychravému počasí více než 100 000 návštěvníků. Završením festivalových akcí byl Koncert pro budoucnost, během něhož proběhl symbolický akt Pozor, Občané! Ten byl jako výraz odhodlání chránit demokratické principy této země doprovázený společným pískáním na píšťalky. Koncert, který na Václavské náměstí přilákal nejméně 62 000 lidí, představil i šestimetrovou instalaci Tři špejle ztělesňující pilíře demokracie.

Společným cílem organizátorů Festivalu svobody bylo podpořit v občanské společnosti hodnoty svobody a demokracie a současně obyvatelům měst a obcí po celé republice nabídnout k výročí 17. listopadu bohatý program.

Velice nás těší, s jakým zájmem veřejnosti se letošní Festival svobody setkal. Je to jasný signál, že odhodlání prosazovat základní demokratické principy a hodnoty je společné lidem z různých koutů naší země. Za iniciativy, které festival připravily, ze srdce děkuji za podporu všem, kteří akce navštívili v ulicích nebo je sledovali prostřednictvím on-line přenosu,“ vyjádřil za organizační tým Festivalu svobody poděkování lidem Jan Gregar.

K určení počtu účastníků Koncertu pro budoucnost byly vedle odhadu samotných organizátorů, fotodokumentací a dalších materiálů využity především údaje z analýzy tzv. Big Data, tedy anonymizovaných lokalizačních dat přepočítaných na celou populaci, které poskytl operátor O2. Z dat vyplývá, že Festivalu svobody se zúčastnilo přes 100 000 návštěvníků, samotný Koncert pro budoucnost pak navštívilo více než 60 000 lidí. „Zatímco v běžný volný den se podle našich analýz na Václavském náměstí pohybuje zhruba třicet tisíc českých návštěvníků, v pátek 17. listopadu jich bylo přes 62 tisíc,“ popisuje Michal Girgle, manažer pro Big Data v O2, a dodává: „Z dat je také vidět, že v pátek se na Václavském náměstí pohybovala také řada lidí z míst po celé republice, nejen z Prahy. Nejvíce lidí pak na Václavské náměstí dorazilo po šesté hodině večer.“

Stěžejní část programu celého Festivalu svobody probíhala v Praze prostřednictvím šesti občanských iniciativ na Albertově, Národní třídě, Kampě, Hradčanském náměstí, náměstí Republiky a samozřejmě i na Václavském náměstí. To bylo také dějištěm Koncertu pro budoucnost, který vedle přímých účastníků sledovaly v živém on-line přenosu tisíce lidí napříč republikou.

Koncert pro budoucnost představil dva happeningy. Prvním z nich byl symbolický akt Pozor, Občané! Přesně v 19:30 se lidé na Václavském náměstí spojili, aby hlasitým pískáním na píšťalky po dobu 1 minuty dali společně najevo své odhodlání chránit demokratický systém naší země. Následně organizátoři přečetli prohlášení.

Druhý happening na Václavském náměstí byl nazvaný Tři špejle. Odkazuje k občanské akci, která probíhá již od 13. listopadu po celé republice. Dobrovolníci ve městech a obcích už postavili tisíce pilířů z dřevěných špejlí v barvách trikolory na místech spojených s bojem za svobodu a demokracii. Symbol tří špejlí, tří pilířů demokracie, je připomínkou tohoto boje, který pro nás vedly minulé generace, a zároveň znázorňuje současné usilování o zachování a rozvoj svobodné společnosti. V rámci Koncertu pro budoucnost byly tři špejle představeny v podobě šestimetrové umělecké instalace, při jejímž slavnostním rozsvícení byl přečten symbolický text, po kterém několik tisíc lidí zazpívalo spolu s organizátory a umělci na podiu státní hymnu.

Organizátoři Koncertu pro budoucnost se také rozhodli dát prostor dlouhodobě méně známým prezidentským kandidátům. Organizátoři vycházeli především z průzkumu CVVM. Ten ukazuje, že zatímco například Miloše Zemana nezná pouze 1,3% a Michala Horáčka 9,7% obyvatel, Jiřího Drahoše nezná 27,0% a Marka Hilšera 56,8% občanů. Na pódiu tak po třech minutách vystoupili Jiří Drahoš, Pavel Fischer a Marek Hilšer. V reakci na vyjádření Michala Horáčka v médiích se mu organizátoři ve svém oficiálním prohlášení omluvili, znovu vysvětlili metodiku výběru a popřeli, že by pan Horáček nebyl pozván “z důvodu nesplnění hodnot 17. listopadu”, a za jeho zásluhy v průběhu Sametové revoluce mu poděkovali.

Koncert pro budoucnost na Václavském náměstí nabídl ve svém více než pětihodinovém programu celou řadu vystoupení hudebníků nejrůznějších žánrů a stylů a také proslovy známých osobností kulturního a veřejného života.

Zvítězili jsme nad nacismem i komunismem. Pokud máte ve svém okolí nacionalisty, tak jim vyřiďte, že pokud respektují sílu, měli by respektovat liberální demokracii, protože je silnější než nacismus a komunismus dohromady. Hlavu vzhůru, dnešní nepřítel není zdaleka tak nebezpečný jako ten, kterého jsme v minulosti mnohokrát porazili,“ pronesl v reakci na vzrůstající vlnu extremismu ve společnosti ekonom Tomáš Sedláček. K nutnosti poučení se z minulosti se vyjádřila zástupkyně generace Y, violoncellistka Terezie Kovalová: „Zkušenostmi se člověk učí a posouvá, proto je třeba mít v paměti, co jsme v minulosti prožili. Dnes můžeme uctít minulost tím, že nebudeme zapomínat, ale budeme hledět vstříc a nebudeme se tolik bát.“ Podobné přání vyjádřila také herečka Martha Issová: „Naše víra v dobro společnosti dnes trochu uvadá, proto nezapomínejme, kolik lidí v minulosti obětovalo život, sny a talent proto, abychom my mohli žít svobodně. Važme si svobody a nepromarněme ji.“

„Svoboda je přirozenou a krásnou podmínkou života, která ale sama o sobě nic neobsahuje, je to jen prostor, nastolená situace. Na nás tedy je, jak tuto situaci uchopíme a čím ten prostor naplníme. V poslední době je třeba hledat ve svobodě to, co nás spojuje, nikoli rozděluje. Je nutné spolu mluvit, být k sobě otevření a vstřícní a respektovat se navzájem,“ vybídl společnost frontman kapely Zrní Jan Unger. O toleranci a vzájemném respektu hovořil také herec Tomáš Hanák nebo Šimon Pánek, zakladatel a ředitel humanitární organizace Člověk v tísni: „Kvalita života, solidarita, humanismus a pomáhání si navzájem, o čemž byl také 17. listopad, začíná u menších věcí. Může to být třeba podpora menšin i to, že se každý z nás na sociálních sítích postaví takzvanému hatu a fake news.“ Pozitivní výzvu do budoucna pak vyjádřil bývalý diplomat Petr Kolář: „Není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Pamatujme, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Nadělme si toto vítězství příští rok ke 100. výročí naší republiky!“

V rámci pražských festivalových akcí se vedle Koncertu pro budoucnost konalo rovněž studentské Uctění památky 17. listopadu na Albertově a pouliční slavnost Korzo Národní. Prahou také prošly karnevalově laděný satirický průvod masek Sametové posvícení a průvod Pravda nemá alternativu, jehož ústředním tématem byl boj proti dezinformacím. Důstojným zakončením dne pak bylo slavnostní předání Cen Paměti národa v Národním divadle.

Festival svobody současně probíhal i v dalších 22 městech ČR, kde místní občanské iniciativy nabídly návštěvníkům vlastní program. Například v Českých Budějovicích proběhla akce Rozsviťme demokracii, v Plzni si listopadové výročí připomněli akcí Pokojně odhodlaný předvečírek, v Jihlavě uspořádali Setkání u „Klíčů“ a obyvatelé Sokolova se k Festivalu svobody netradičně připojili v podobě mše nazvané Svoboda jako dar a zodpovědnost. Živý on-line přenos z pražského Koncertu pro budoucnost pak bylo možné sledovat například v Duchcově, Písku, Táboře nebo Žatci.