Koncert pro budoucnost – osobnosti a občané společně probudí českou společnost


17. listopadu proběhne na Václavském náměstí Koncert pro budoucnost. Pásma téměř 50 krátkých koncertů a projevů se zúčastní řada významných osobností veřejného života. Svým vystoupením podpoří hodnoty spojené s tímto dnem a vyjádří se k naší budoucnosti. V 19:30 lidé rozdrnčí Občanský budíček, jímž symbolicky probudí občanskou společnost.

“Je jednoduché říci, co nechceme, naopak velmi složité pojmenovat, co chceme. Každý máme jiné názory, na jednom se však shodneme: Chceme si udržet svobodu, ve které tyto rozdílné názory mohou vedle sebe existovat.” uvádí jeden z organizátorů Jakub Pitron.

V krátkých vystoupeních se představí hvězdy hudební scény jako N.O.H.A., Michal Hrůza, Laura a jeji tygři, Michal Pavlíček, Monika Načeva, Matěj Ruppert, Jaroslav Hutka, Barbora Poláková, Zrní, Vypsaná fiXa, Tonya Graves, The Fellas, Circus Problem a další. Mezi řečníky vystoupí Petr Placák, Olga Sommerová, Tomáš Halík, Mikuláš Bek, Jiří Menzel, Bolek Polívka, Jiří Mádl, Břetislav Rychlík, Ivan Havel a mnozí další.

 

Občanský BUDÍČEK!

 1. listopadu v 19:30, v čas, kdy před 27 lety policejní kordon přehradil průvod studentů na Národní třídě, se na Václavské náměstí společně rozezní budíky a symbolicky tak ze spánku probudí občanskou společnost v České republice. Organizátoři vyzývají účastníky, aby si s sebou přinesli budík, který je každé ráno probouzí, a nechali je společně v daný čas zvonit. Chtějí tak vyjádřit, že budoucnost a demokratický charakter společnosti záleží především na nás samotných.

 

„Chceme nejenom slavit, že máme demokracii a svobodu, ale také si připomenout základní demokratické principy a hodnoty. Zdá se nám, že tyto hodnoty jsou dnes příliš často zpochybňovány či obětovávány. Budíčkem chceme nejenom symbolicky probudit občanskou společnost, ale také dát najevo, že jsme stále tady a že si svobodu a demokracii vzít nedáme,“ dodává další z organizátorů, filosof Václav Němec.

 Organizátoři uvádí konkrétní kroky, jež může každý z nás učinit, aby naše demokracie fungovala i nadále:

 • Volit. Bezpodmínečně, vždy, v každých volbách.
 • Zajímejme se o plnění volebních slibů těmi, kteří byli zvoleni.
 • Zajímejme se o dodržování demokratických principů.
 • Kontrolujme své volené zástupce, mluvme s nimi.
 • Uvědomme si, že si volíme zástupce, kteří pro nás mají pracovat. Zodpovídají se oni nám, nikoliv my jim. Naší povinností ale je kontrola jejich práce.
 • Zajímejme se o stav země. Diskutujme o politice, je třeba si navzájem tříbit názory.
 • Je také potřeba se ohradit proti každému překročení hranic daných zákony a dobrými mravy.
 • Projevujme se, vyjadřujme naše názory ve veřejném prostoru, protože nám patří.
 • Zapojujme se aktivně do občanských iniciativ. Společně dosáhneme více.
 • Nevyklízejme prostor těm, kteří využívají demokratických svobod k jejich potlačení.
 • Používejme kritické myšlení, protože prostor je zaplavený dezinformacemi.
 • A konejme podle pravidla, že každý má takový stát, jaký si zaslouží.

Prohlášení: „Občané, probuďme se a přijměme odpovědnost za budoucnost naší země. Hledejme společně obecně prospěšná řešení problémů této země a dohlížejme na to, aby naši volení zástupci taková řešení prosazovali a aby jednali ve veřejném zájmu a v zájmu naší společné budoucnosti. Nenechme se rozdělit, naslouchejme si a chápejme naše různé problémy. Naopak symbolicky odzvoňme všemu, co nás údajně rozděluje. Budíky dozní, my ale zůstaneme vzhůru!“

Program probíhá v horní části Václavského náměstí (pod koněm). Koncert pro Budoucnost pořádají občanské iniciativy Vraťte nám stát! a Kroměřížská výzva ve spolupráci s dalšími iniciativami jako Nerudný fest.cz, Podhradí, Svobodu médiím! etc. Akce je občanským shromážděním a nepropaguje žádnou politickou stranu ani kandidáta. Celý program bude přenášen online a promítán v regionech České republiky. Akce je součástí Festivalu Svobody.

Více informací na www.festivalsvobody.cz