Připomenutí událostí 17. listopadu

Přijďte si s Filozofickou fakultou UJEP připomenout události spojené se 17. listopadem!
Mezinárodní den studenstva a Den boje za svobodu a demokracii si akademická obec Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem připomene uctěním památky na místech paměti v kampusu UJEP a Městských sadech.
Tradiční pietní akt se uskuteční 16. listopadu v předvečer státního svátku. V 16.30 hod. se účastníci sejdou před budovou Filozofické fakulty (Pasteurova 13). U památníku V. Sedláčka, jedné z obětí událostí nacistické zvůle, si připomenou události 17. listopadu 1939, poté u Lavičky Václava Havla vzpomenou na události 17. listopadu 1989. Průvod se poté odebere do Městských sadů, kde bude uctěna památka obětí válek a obětí boje za svobodu a demokracii.
Na akci je kromě studentů a akademiků UJEP zvána vedením FF UJEP a studentskými spolky při FF UJEP i široká veřejnost.


plakát akce:

Připomenutí událostí 17. listopadu