Listopadový průvod svobody

Listopad, svoboda, průvod a svařák? Přijďte si s Filozofickou fakultou UJEP a jejími studentskými spolky připomenout události 17. listopadu v Ústí nad Labem!
Tradiční shromáždění akademické obce Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem u příležitosti Mezinárodního dne studentstva a Dne boje za svobodu a demokracii začne ve středu 22. listopadu od 16.00 hod. před budovou Filozofické fakulty (Pasteurova 13, Ústí nad Labem).
Na úvodní slovo studentů z univerzitních spolků naváže rektor univerzity, děkan Filozofické fakulty, ale i další zajímaví hosté, kteří poté společně povedou průvod z kampusu až do Městských sadů.
Před shromážděním, ale i během něho, budou za příspěvek organizaci Paměť národa k dispozici svíčky a svařené víno.
Na akci srdečně zveme nejen studenty a akademiky UJEP, ale i širokou veřejnost.
Hlavními organizátory akce jsou Politologický SPOLEK FF UJEP a Filozofická fakulta UJEP.


plakát akce:

Listopadový průvod svobody