Svoboda není zadarmo – to zvládnem

Už je to 33 let, co žijeme ve svobodné a demokratické zemi, takže to mnohým může připadat, že to ani nemůže být jinak. Bohužel není to tak. Svoboda a demokracie jsou velice křehké a je třeba je neustále chránit. Letošní rok nám dal jasně najevo, jak rychle je možné o svobodu i demokracii přijít. Teď, více než kdy jindy, si uvědomujeme, že obojí není samozřejmostí a musíme se o ně aktivně starat.
Demokracie však neexistuje bez aktivních lidí a proto přijďte dát najevo, že svoboda a demokracie nejsou pro nás prázdné pojmy a že jsme odhodláni nejen pro nás, ale hlavně pro naše děti a vnuky, ji bránit.
Svoboda není zadarmo.
Jsme moc rádi, že toto významné výročí organizujeme a slavíme společně s Městem Nový Jičín. Je to důkaz, že současná politická reprezentace Nového Jičína si je vědoma důležitosti občanské společnosti, která usiluje o stejné hodnoty jako v listopadu 1989.plakát akce:

Svoboda není zadarmo - to zvládnem