VÝZVA: Postavte TŘI ŠPEJLE k výročí republiky


 CO SE BUDE DÍT 28. ŘÍJNA

Festival svobody 2018 připravil k výročí 100 let republiky otevřenou výzvu a happening.

V neděli 28. října se díky společnému úsilí skupin i jednotlivců objeví na stovkách významných míst i v rámci různorodých akcí po celé ČR symbolická instalace s názvem Tři špejle. Happening k oslavě výročí republiky zároveň zahájí Festival svobody, který tradičně vyvrcholí 17. listopadu občanskými a studentskými akcemi po celé republice. Připojit k výzvě se může každý.

Tři špejle symbolizují tři pilíře demokracie. Jsou připomínkou boje za demokracii minulých generací a zároveň symbolem současného usilování o zachování a rozvoj svobodné a sebevědomé společnosti. Symbol vznikl na Plzeňsku v rámci aktivit skupiny pro)(hnutí a spontánně se šíří do dalších krajů. Tři špejle jsou provázeny symbolickým textem. V provozu je také web www.trispejle.cz

    

PŘIPOJTE SE K VÝZVĚ

1) Vyrobte „Tři špejle“ – postup výroby je jednoduchý. Stačí obarvit temperami, vodovkami, fixami… A spojit gumičkou. Pokud chcete vyrábět ve větším množství, použijte tento foto-návod.

2) 28. října umístěte špejle na významná místa naší republiky (náměstí, památníky, další významná místa), ale také doma za okno nebo na stůl. Rozmísťování je vhodné spojit s účastí na jedné z mnoha akcí, které se v tento den konají nebo společně s přáteli či sousedy podobnou akci uspořádejte. Umísťovaní je možné spojit též se čtením, hudbou, projevy či dalším programem.

3) Sdílejte fotky s hashtagem #trispejle a odkazem na web www.trispejle.cz. Fotografie z jednotlivých míst i akcí nám rovněž můžete zasílat na info@festivalsvobody.cz a my je budeme postupně doplňovat do oficiální galerie.

CO BUDE DÁL

Tři špejle zůstanou i po tomto výročí symbolem boje za svobodu a demokracii v naší zemi. V Praze na Václavském náměstí budou Tři pilíře demokracie vztyčeny v rámci Koncertu pro budoucnost 17. listopadu.

TŘI ŠPEJLE

OBČANÉ POZOR, DEMOKRACIE!
NEPOŠLAPAT
A POŠLAPÁNÍ JEN TAK NEPŘECHÁZET…!

TŘI PILÍŘE DEMOKRACIE –
MOUDRÁ VLÁDA, SPRAVEDLIVÉ SOUDY, JASNÉ ZÁKONY.
ÚSTAVA, OBČANSKÁ SPOLEČNOST, NEZÁVISLÁ MÉDIA.
DOBRÁ VŮLE, SLOVA I SKUTKY.

ČERVENOMODROBÍLÝ JEHLAN JAKO KŘEHKÝ ZÁTARAS
PROTI NESVOBODĚ A STRACHU.
TIŠE VYZNAČUJE MÍSTO, TUDY KRÁČÍ DĚJINY.

SYMBOLIKA TROJICE, SPOJENÍ.
STABILITA I ZRANITELNOST.
JISTOTA V NEJISTOTĚ.

POTŘEBA JASNÉHO VYJÁDŘENÍ POSTOJE.
NEBÁT SE POZDVIHNOUT HLAVU I HLAS.
VYMEZIT PROSTOR A VYMEZIT SE.

POSTAVIT NA VLASTNÍ NOHY, KLIDNĚ STÁT.
PROPOJIT SE, OPŘÍT JEDEN O DRUHÉHO.
KAŽDÝ SÁM ZA SEBE, PŘITOM SPOLU.

PRÁVĚ TEĎ JE TŘEBA DEMOKRACII PODEPŘÍT –
VŠÍM, CO JE PO RUCE, I KDYBY TO MĚLA BÝT OBYČEJNÁ ŠPEJLE.
ŠPEJLE NA ULICI…!

Jarek Veselák