Vyberte si z katalogu nabídky aktivit a materiálů pro sebe i své studenty, které pro Vás připravily následující organizace: Post Bellum, Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů, Asociace učitelů ZSV, Stužák, Centrum pro demokratické učení, Člověk v tísni, Nadační fond proti korupci, Památník ticha Bubny a další.

Jednotlivé aktivity domluvíte přímo s organizací, která ji zajišťuje, skrze objednávkový formulář na tomto webu.

 Všechny aktivity jsou díky podpoře MHMP a Nadaci České spořitelny zdarma (do vyčerpání alokovaných prostředků). S rezervací tedy neváhejte!

Pomozte nám motivovat studenty, aby sami zorganizovali oslavy výročí 30 let svobody na své škole. Všechny důležité informace najdete ZDE. Řekněte jim o našem webu!

Objednejte studentům

> Nežná zmena

V paneláku na bratislavském sídlišti Petržalka někdo neuklidil společné prostory domu, a to i přesto, že domovnice plnění služeb velmi přísně hlídá. Postupně se ukazuje, že hříšník má mnohem větší škraloup - byl zatčen za účast na svíčkové manifestaci...

Zážitkový workshop představující události roku 1989 ze slovenské perspektivy. Workshop povede v tandemu jeden český a jeden slovenský lektor. Studenti se seznámí s událostmi od sviečkové manifestácie v roce 1988 až po tzv. období mečiarismu.

Workshop do konce roku 2019 uvádíme pouze v Praze.

Délka aktivity: 4 hodiny
Pořádající instituce: Post Bellum
Kontaktní osoba: nela.cukrova@postbellum.cz
Místo konání: ve vaší škole či externích prostorech (dle domluvy)
Cílová skupina: školní třída 1. – 4. ročníku SŠ, 14 – 30 studentů
Cena: zdarma pro školy zřizované Magistrátem hlavního města Praha

> Feel the (hi)story

KAPACITA PRO ROK 2019 JE JIŽ VYČERPÁNA. CHCETE SI WORKSHOP OBJEDNAT NA ROK 2020? NAPIŠTE NÁM NA MAIL.

17. listopadu 1989. Všichni dobře známe toto klíčové datum v našich dějinách. Jaká byla ale cesta k tomuto dni a jaké jsou historicko-politické souvislosti listopadových událostí? Co vše může mít vliv a jak důležitá je schopnost argumentovat? Upřednostní studenti v dnešní době politické, kulturní nebo sociální vlivy?

Workshop využívá práce ve skupinách a rozvíjí schopnost argumentovat, kriticky analyzovat a hledat souvislosti. Inspirován je výukovou metodou z Norska, kde jsme byli na studijní stáži.

Délka aktivity: 2 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: Stužák
Kontaktní osoba: sequensova@stuzak.cz
Místo konání: ve vaší škole (Praha)
Cílová skupina: 1. – 4. ročník SŠ, 20 – 30 studentů
Cena: Zdarma

> Jak se zapojit do protikorupčních aktivit

Korupce – seznámení a krátký historický exkurz. Týká se korupce nás všech? Lze proti ní vůbec bojovat a jak se případně může zapojit každý z nás? Jak práva máme a jaké informace a kde můžeme získat? Jak se bránit proti zvůli úřadů? Je možné se do veřejného dění zapojit, i když člověk není plnoletý? Jsou občansky aktivní ohrožení a jaké jsou jejich osobní zkušenosti? Odpovědi na tyto otázky bude znát každý absolvent workshopu.

Délka aktivity: 4 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: Nadační fond proti korupci
Kontaktní osoba: linda.majerova@nfpk.cz
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: školní třída 1. – 4. ročníku SŠ, 15 – 30 studentů
Cena: zdarma

> Přednášky pro školy: pád komunismu v Československu

KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA.

Lektoři Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů nabízí jednorázové přednášky pro školy na téma Pád komunismu v Československu. Cílem přednášek je seznámit studenty s průběhem a příčinami změny režimu v Československu. Téma lze na základě domluvy mezi lektorem a učitelem upřesnit. Práce se studenty bude založena na analýze a interpretaci historických pramenů. Podmínkou je práce s jednou třídou.

Délka aktivity: Časová dotace je 1-2 vyučovací hodiny podle možností školy.
Pořádající instituce: Ústav pro studium totalitních režimů
Místo konání: vaše škola
Cílová skupina: třídy základních a středních škol
Cena: zdarma

> Zítra celá země

Je úterý 20. listopadu 1989 a někteří ze studentů se chtějí zapojit do protestní stávky. Přidají se k nim i ostatní? Ne každý se o politiku až do této chvíle vůbec zajímal. A jiní zase díky svým politicky uvědomělým rodičům vedou vcelku pohodlný život. Udrží si studenti své odhodlání i tváří v tvář nátlaku z vedení školy? Dokáží obhájit své názory?

Workshop využívá metod výchovné dramatiky a zážitkové pedagogiky a je inspirován příběhy pamětníků zaznamenanými na portále Paměť národa.

V Praze uvádíme zdarma, počet workshopů zdarma pro mimopražské školy je již vyčerpán. Workshop pro vás uvedeme za cenu 100,- Kč za studenta, minimální počet studentů na workshop je 20.

Délka aktivity: 4 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: Post Bellum
Kontaktní osoba: nela.cukrova@postbellum.cz
Místo konání: ve vaší škole či externích prostorách (dle domluvy)
Cílová skupina: školní třída 1. – 4. ročníku SŠ, 14 – 30 studentů
Cena: zdarma pro školy zřizované Magistrátem hlavního města Prahy

> Čtyři příběhy revoluce

Jak různí lidé vnímali sametovou revoluci? Jaká byla cesta k listopadu 1989 pro studentské vůdce, člena KSČ nebo příslušníka Státní bezpečnosti? Čtyři pamětníci vzpomínají na zlomové okamžiky svých životů a společně vyprávějí čtyři různé příběhy revoluce.

Program vede zkušený lektor, který využívá konkrétní videoukázky pamětníků zaznamenaných na portálu Paměť národa.

Kapacita programu zdarma je kromě Prahy a Karlovarského kraje již vyčerpána. V ostatních regionech si program můžete objednat za 2500,- Kč.

Délka aktivity: 2 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: Post Bellum
Kontaktní osoba: nela.cukrova@postbellum.cz
Místo konání: vaše škola (libovolná místnost s dataprojektorem) 
Cílová skupina: studenti středních škol a učilišť
Cena: zdarma

Vzdělávání pedagogů

> Vzpomínky nejen na listopad 1989 – seminář IWitness

IWitness, multimediální internetová vzdělávací platforma vytvořená pro učitele a studenty středních škol, poskytuje přístup k více než 2500 celoživotním filmovým vzpomínkám očitých svědků genocid z archivu USC Shoah Foundation, společně s dalšími nástroji e-learningu. IWitness, dostupný zdarma a přes běžné internetové připojení, umožňuje pedagogům a jejich studentům prozkoumávat obsah těchto svědectví různými způsoby a nabízí tak širokou škálu využití ve třídě i mimo ni, v češtině, angličtině, či dalších jazycích.

Dostupné termíny: úterý 12. 11. 2019
Délka aktivity: 9:00 - 15:30
Pořádající instituce: USC Shoah Foundation
Kontaktní osoba: marcel.mahdal@seznam.cz
Místo konání: První české gymnázium v Karlových Varech Národní 445/25, Karlovy Vary
Cílová skupina: pedagogové SŠ
Cena: zdarma

> Nástroje občanského vzdělávání ve škole

Seznámení se základními nástroji občanského vzdělávání (OV), způsobem jejich realizace a možnostmi usazení v životě školy. OV zaručuje, že demokracie nebude na okraji vzdělávacího zájmu a že se žáci demokracii nejlépe učí ne povídáním o ní, ale konkrétními zkušenostmi, zážitky a metodami OV. Naše zkušenost ukazuje efektivitu práce s celými pedagogickými sbory, jelikož demokratická kultura ve škole nelze nastavit izolovaně bez spolupráce a porozumění všech učitelů.

Kapacita semináře pro mimopražské školy je již naplněna. Seminář si mohou stále objednat střední školy v Praze.

Délka aktivity: 4 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: CEDU - Centrum pro demokratické učení
Kontaktní osoba: jaroslava.bruckova@cedu.cz
Místo konání: na vaší škole
Cílová skupina: pedagogický sbor
Cena: zdarma

> Jak založit či oživit studentský parlament?

Na semináři budeme představovat studentský parlament jakožto komplexní vzdělávací nástroj občanského vzdělávání, které přispívá k posilování demokracie. Pokud parlament máte a chcete zlepšit jeho činnost anebo pokud jej chcete založit, přijedeme k vám do školy a celému pedagogickému sboru ukážeme, co je potřeba udělat pro to, aby parlament fungoval udržitelně, byl funkční a práce v něm bavila studenty a nezatěžovala pedagogy.

Kapacita semináře pro mimopražské školy je již naplněna. Seminář si mohou stále objednat střední školy v Praze.

Délka aktivity: 4 vyučovací hodiny
Pořádající instituce: CEDU - Centrum pro demokratické učení
Kontaktní osoba: jaroslava.bruckova@cedu.cz
Místo konání: ve vaší škole
Cílová skupina: pedagogický sbor
Cena: zdarma

> Jak na lidská práva zážitkem

Vícedenní seminář o využívání metod neformálního vzdělávání při práci s lidskoprávními tématy včetně migrace. Zastřešujícím tématem, které propojuje jednotlivé aktivity programu, je strategie Cíle udržitelného rozvoje. Každý účastník obdrží metodické materiály, certifikát o absolvování a bude odcházet vybaven informacemi o další metodické a finanční podpoře Amnesty International. 

Dostupné termíny: termíny vyčerpány
Pořádající instituce: Amnesty International
Kontaktní osoba: martina.jenckova@amnesty.cz
Místo konání: Brno
Cílová skupina: pedagogové, studenti pedagogických oborů
Cena: zdarma

> Čtecí seminář pro učitele

V posledních letech vyšla v českém jazyce řada nových prací o roce 1989. Nabízíme učitelům a učitelkám možnost zapojit se do čtecího semináře. Seminář je určen všem zájemcům o četbu aktuálních odborných textů na téma společenských změn roku 1989. Cílem je nabídnout prostor pro společnou diskusi nad konkrétními texty (v rozsahu do 30 stran) v bezpečném a příjemném prostředí. Seminář se bude skládat ze čtyř setkání v odpoledních hodinách ve zvolený den v týdnu. Seminář je akreditován v rámci DVPP.

Dostupné termíny: 3. 10., 17. 10., 22. 10., 5. 11. v čase 16:00 – 17:30 (případný posun na pozdější hodinu je možný dle domluvy mezi účastníky)
Délka aktivity: čtyři setkání po devadesáti minutách
Pořádající instituce: Ústav pro studium totalitních režimů
Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3.
Cílová skupina: učitelé základních a středních škol
Cena: zdarma

> Rok 1989 ve výuce

Seminář pro učitele se zaměří na téma sametové revoluce z perspektivy školní výuky. Jaký potenciál a jaká úskalí skýtá výuka o klíčovém období našich soudobých dějin? Jakou šíři témat lze obsáhnout a jaké metody a prameny se nabízejí? Seminář bude mít formu workshopu, během kterého nabídneme k diskusi sérii vzdělávacích materiálů k roku 1989. Pracovat budeme mimo jiné s digitální aplikací pro práci s historickými prameny HistoryLab.cz, ukázkami z Databáze normalizace a dalšími produkty Oddělení vzdělávání ÚSTR. Seminář je akreditován v rámci DVPP.

Dostupné termíny: 25. 10. 2019
Délka aktivity: 6 hodin
Pořádající instituce: Ústav pro studium totalitních režimů
Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3.
Cílová skupina: učitelé základních a středních škol
Cena: zdarma

Online materiály

> Výstava Střípky revoluce

Výstava na čtrnácti panelech studentům nejen představí průběh sametové revoluce, ale také odvypráví několik strhujících příběhů. Panely obsahují prvky tzv. rozšířené reality, díky kterým ožijí v mobilních telefonech. Namíříte-li mobil na panel, objeví se vám na displeji video s dobovými i pamětnickými videi a zábavnými animacemi.

Výstavu si můžete vytisknout v rozměru 752 x 1189 mm, nebo v jakékoli jiné velikosti při zachování poměrů stran. Funkce rozšířené reality bude spuštěna od října 2019.

Rozhýbejte výstavu pomocí aplikace Festivalu svobody:

Nyní na Google PlayStáhnout v AppStore


Pořádající instituce: Post Bellum
Cílová skupina: základní i střední školy
Cena: zdarma

> Rok zázraků 1989

Výuková aktivita se věnuje geopolitickým změnám ve střední a východní Evropě před a během roku 1989. Analyzuje počínající trhliny v sovětské nadvládě v Polsku, Maďarsku a NDR. Využívá nahrávky vzpomínek pamětníku z archivu Paměti národa společnosti Post Bellum, digitalizované prameny z webu www.moderni-dějiny.cz  a další historické prameny.
Cílem je, aby si žáci uvědomili vliv geopolitických změn na československou politickou scénu.

Délka aktivity: 90 minut
Pořádající instituce: Občankáři
Kontaktní osoba: terina.vodickova@gmail.com
Cílová skupina: studenti středních škol
Cena: zdarma

> Ekonomická transformace

Jaké jsou možnosti přechodu z centrálně řízené ekonomiky na tržní ekonomiku a jakou cestu zvolit? Studenti jsou v rámci diskuze vedeni k tomu, aby tyto otázky dokázali zodpovědět. Při hledání odpovědi využijí své vlastní nápady a zkušenosti Československa s privatizací podniků po roce 1989.

Délka aktivity: 45 min (lze rozšířit na 90 min)
Pořádající instituce: Občankáři
Kontaktní osoba: terina.vodickova@gmail.com
Cílová skupina: studenti 15 - 19 let

> Co chceme (17. listopad)

Na základě probrání událostí konce roku 1989 a dalšího vývoje, lze retrográdně objasnit některé znaky tzv. komunistického režimu v Československu. Tyto znaky může vyučující objasňovat způsobem, který vyhovuje zvyklostem školního zařízení a především žákům. Cíle je seznámit žáky s očekáváními, která měli lidé v roce 1989 od nastávající politické změny. Žáci diskutují, nakolik se očekávání naplnila.

Délka aktivity: 90 minut
Pořádající instituce: Občankáři
Kontaktní osoba: terina.vodickova@gmail.com
Cílová skupina: 14 +
Cena: zdarma

> Číst Havla

Projekt přibližuje mladým lidem Václava Havla nejen jako politika, ale jako důležitého českého spisovatele, dramatika, esejistu a filosofa. Projekt nabourává stereotypní představu o tom, že dílo Václava Havla je pro mladé čtenáře příliš složité. Videoukázky ukazují neobyčejný životní příběh Václava Havla, příběh československé historie a především otevírají diskusi o otázkách svobody, demokracie, občanské společnosti a odpovědnosti. Ukázky jsou doprovázené metodickými materiály pro učitele a pracovními listy pro studenty.

Pořádající instituce: Knihovna Václava Havla
Cílová skupina: středoškolští studenti, žáci 2. stupně ZŠ
Cena: zdarma

> Každý může změnit svět

Příběh Václava Havla - Příběh lidských práv - Příběh našich dějin 

Šestidílná vzdělávací série seznamuje mladé diváky s nejdůležitějšími historickými událostmi druhé poloviny 20. století v Československu a přibližuje jim na příběhu Václava Havla důležitost boje za lidská práva. Sérií provází zpěvačka a moderátorka Emma Smetana a choreograf a producent Yemi. Anglickou verzí provází rodilí mluvčí. Lekce jsou doprovázené metodickými materiály pro učitele a pracovními listy pro studenty.

Pořádající instituce: Knihovna Václava Havla
Cílová skupina: studenti středních škol, žáci 2. stupně ZŠ
Cena: zdarma

> Rok revoluce

Vzdělávací projekt Rok Revoluce, aneb Sametový rok očima youtuberky mapuje revoluční rok od ledna do prosince 1989. V celkem osmi krátkých 3-4 minutových lekcích přibližuje projekt mladému divákovi klíčové momenty přerodu totalitního Československa v demokratickou zemi. Studenti pochopí sametovou revoluci v širším evropském kontextu a zároveň si uvědomí, že byla vyvrcholením čtyřicetiletého boje Čechoslováků za svobodu.

Lekce jsou doprovázené metodickými materiály pro učitele a pracovními listy pro studenty.

Pořádající instituce: Knihovna Václava Havla
Cílová skupina: studenti středních škol, žáci 2. stupně ZŠ
Cena: zdarma

> 1989: Z deníku Ivany A. – metodické aktivity k filmu

Tři různé aktivity rozšiřující  projekci filmu 1989: Z deníku Ivany A. nabízejí aktivní uchopení témat vážících se k roku 1989 a sametové revoluci. Žáci diskutují o petici Několik vět, seznamují se se zásadními milníky roku 1989 a mohou si zkusit vyplnit např. celní a devizové prohlášení z 80. let. V AV lekci k filmu naleznete i informační texty vysvětlující dobový kontext a dvě archivní videa – novoroční projev Václava Havla a záběry z Palachova týdne.

Pořádající instituce: Člověk v tísni
Cílová skupina: studenti od 12 do 21 let
Cena: zdarma

> Metodický poster ke stažení

Metodický plakát bude nabízet oporu učitelům a učitelkám při přípravě na výuku o pádu komunismu. Prostřednictvím plakátu ukážeme na klíčové otázky, které je třeba si položit při plánování a přípravě výuky o událostech roku 1989 a na možné problémy, se kterými je třeba se vyrovnat. Poster se tak může stát jednoduchým průvodcem a inspirací pro výuku, jehož principy bude možné uplatnit i na širší okruh témat ze soudobých dějin.

Metodický poster zde bude ke stažení od října 2019. Do té doby si materiál můžete objednávat v tištěné podobě v sekci Výstavy a plakáty.

Pořádající instituce: Ústav pro studium totalitních režimů
Cílová skupina: učitelé základních a středních škol; lektoři neformálního vzdělávání
Cena: zdarma

> Socialism Realised

Vzdělávací webový portál Socialismrealised.eu nabízí pohled do zkušenosti československého komunismu. Cílem portálu je představit československé dějiny zahraničnímu publiku a proto se hodí i do výuky dějepisu v anglickém jazyce či k posilování mezipředmětových vazeb mezi jazykovou výukou, dějepisem a výchovou k občanství. Web je postavený na práci s konkrétními materiály a jeho součástí je kapitola věnovaná pádu státního socialismu. Portál nabízí také tzv. „Pathways“, které představují větší výukové jednotky.

Pořádající instituce: Ústav pro studium totalitních režimů
Cílová skupina: studenti, učitelé a lektoři, zájemci o československou zkušenost s komunismem z řad veřejnosti
Cena: zdarma

Výstavy a plakáty

> Komunikace89… státní převrat bez internetu

Jak se komunikoval státní převrat v době, kdy neexistovaly sociální sítě, internet a mobilní telefony? Poselstvím vzdělávacího programu je otevření diskuse o tom, jak jsme využili šance nabyté svobody v mediálním prostředí… Porovnáme metody ideologické cenzury a současné manipulace formou fake-news a algorytmů, které nám mění myšlení a dost možná i mozek.

Výstava a doprovodné workshopy v dočasném výstavním prostoru vybudovaném na pražské Letenské pláni.

Dostupné termíny: 11. 10. – 30. 11. 2019
Délka aktivity: 60 – 120 min dle zvoleného programu
Pořádající instituce: Památník ticha Bubny
Kontaktní osoba: rezervace@bubny.org
Místo konání: výstavní prostor naproti fotbalovému stadionu Sparty na Letenské pláni
Cílová skupina: žáci 8. a 9.tříd ZŠ, středoškoláci, učňovská mládež
Cena: zdarma

> Depozitář výstav Knihovny Václava Havla

Za dobu svého trvání Knihovna Václava Havla připravila a uspořádala desítky výstav. Část z nich – přibližující nejen život a dílo Václava Havla, ale též nejrůznější kulturní, historické a společenské fenomény českých zemí 2. poloviny 20. století – nyní prostřednictvím digitálního depozitáře nabízíme dalším vzdělávacím a kulturním institucím k bezplatnému využití.  

Pořádající instituce: Knihovna VH
Kontaktní osoba: pavel.hajek@vaclavhavel.cz
Cílová skupina: školy
Cena: zdarma

> Výstava Střípky revoluce

Výstava na třinácti závěsných panelech studentům nejen představí průběh sametové revoluce, ale také odvypráví několik strhujících příběhů. Panely obsahují prvky tzv. rozšířené reality, díky kterým ožijí v mobilních telefonech. Namíříte-li mobil na panel, objeví se vám na displeji video s dobovými i pamětnickými videi a zábavnými animacemi. Pro mimopražské školy výstavu nabízíme v tiskových datech v sekci Online materiály.

Výstava obsahuje 14 panelů o rozměru 752 x 1189 mm ve formě olišotvaných "závěsných map" na zeď.

Výstavu si do své školy můžete objednat vždy na dobu tří týdnů, od těchto dat: 30. září, 21. října, 11. listopadu a 2. prosince 2019. Distribuce bude probíhat formou osobního převzetí v centru Prahy, případně je možné zaslat kurýrem (poštovné platí škola).

Výstavu si lze také stáhnout z tohoto webu v sekci Online materiály.

Rozhýbejte výstavu pomocí aplikace Festivalu svobody:

Nyní na Google PlayStáhnout v AppStore


Pořádající instituce: Díky že můžem
Cílová skupina: pražské střední školy
Cena: zdarma

> Metodický poster

Metodický plakát bude nabízet oporu učitelům a učitelkám při přípravě na výuku o pádu komunismu. Prostřednictvím plakátu ukážeme na klíčové otázky, které je třeba si položit při plánování a přípravě výuky o událostech roku 1989 a na možné problémy, se kterými je třeba se vyrovnat. Poster se tak může stát jednoduchým průvodcem a inspirací pro výuku, jehož principy bude možné uplatnit i na širší okruh témat ze soudobých dějin.

Pořádající instituce: Ústav pro studium totalitních režimů
Cílová skupina: učitelé základních a středních škol; lektoři neformálního vzdělávání