Vyjádření organizátorů Koncertu pro budoucnost k neúčasti Michala Horáčka


V reakci na řadu dotazů na sociálních sítích i v médiích se organizátoři Koncertu pro budoucnost rozhodli na zaslané dotazy odpovědět tímto vyjádřením.

Předně nikdo z organizátorů nijak nezpochybňuje přínos pana Horáčka k událostem Sametové revoluce. Jeho přínosu si vážíme a za jeho činnost a postoje během Sametové revoluce mu děkujeme.

Již na tiskové konferenci v pondělí 13. 11. 2017 došlo ke zveřejnění kompletního programu Koncertu pro budoucnost. Bylo uvedeno, že:

  • cílem organizátorů je v rámci 17. listopadu důstojným způsobem upozornit veřejnost na blížící se prezidentskou volbu
  • celým letošním ročníkem Festivalu svobody se nesla symbolika tří pilířů demokracie, proto organizátoři Koncertu rozhodli o vystoupení 3 prezidentských kandidátů s limitem 3 minut pro každého
  • pozvaní kandidáti byli vybráni na základě souladu jejich postojů s hodnotami 17. listopadu a následně na základě jejich dosavadní veřejné známosti a prostoru kandidátů promlouvat k veřejnosti. Cílem bylo podpořit ty, kteří ho z dlouhodobého hlediska tolik neměli.

Pan Michal Horáček je dlouhodobě velmi známou osobností a v kampani od počátku patří mezi nejviditelnější kandidáty, a to i podle průzkumů. [CVVM říjen 2017, Tabulka 2].

Následnou nabídku na vystoupení pana Horáčka, kterou jsme obdrželi až po zveřejnění finálního programu, jsme slušně odmítli s tím, že si této nabídky velice vážíme. Současně jsme týmu pana Horáčka vysvětlili způsob výběru pozvaných kandidátů.

Panu Horáčkovi se tímto hluboce omlouváme, pokud jsme se ho jakkoliv dotkli. Z reakcí týmu jeho spolupracovníků na naše zdvořilé odmítnutí jeho účasti jsme původně takový dojem neměli. O to více nás mrzí, že nám své rozhořčení vzkázal v den oslav státního svátku přes média, aniž by nás nejprve osobně kontaktoval a celou věc si s námi vyjasnil.
Nicméně jsme rádi, že na Václavské náměstí dorazil a přejeme mu mnoho úspěchů v prezidentské volbě, tak jako všem demokratickým kandidátům.

Na závěr děkujeme všem, kteří navštívili Koncert pro budoucnost i další akce v rámci platformy Festivalu svobody, za to, že v tak hojném počtu dorazili a za dobrou atmosféru, kterou na místě vytvořili.

Veškeré další informace vč. informací o financování jsou k dispozici na webu www.festivalsvobody.cz. Záznam celého Koncertu pro budoucnost je pak k dispozici na www.festivalsvobody.cz/stream. Organizátoři ještě jednou všem děkují a těší se opět za rok 17. listopadu na viděnou.